Dodano: 4 listopada 2004
Prawdopodobnie jeszcze w średniowieczu płynęła tędy rzeka Wel, która nazywana była na starych mapach Wkrą. Przyczynątego tego, było to że kilka kilometrów na południe płynie rzeka Wkra. Zdaniem historyków obecna rzeka Wel od Dąbrówna po Bełk - Nowy Dwór była kiedyś górnym biegiem rzeki Wkry. Do piero Krzyżacy przekopali kanał od Ciborza do Lidzbarka i wody górnego biegu Wkry skierowali do jez. Lidzbarskiego, a na odcinku Bełk - Nowy Dwór koryto zasypali.
ujście Rzeka Wel.
dodatkowe informacje Prawdopodobnie jeszcze w średniowieczu płynęła tędy rzeka Wel, która nazywana była na starych mapach Wkrą. Przyczynątego tego, było to że kilka kilometrów na południe płynie rzeka Wkra. Zdaniem historyków obecna rzeka Wel od Dąbrówna po Bełk - Nowy Dwór była kiedyś górnym biegiem rzeki Wkry. Do piero Krzyżacy przekopali kanał od Ciborza do Lidzbarka i wody górnego biegu Wkry skierowali do jez. Lidzbarskiego, a na odcinku Bełk - Nowy Dwór koryto zasypali.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl