Dodano: 4 listopada 2004
Zbiorniki zaporowe
Siemianówka - przegrodzenie koryta Narwi w 440 km. Pojemność 79,5 mln m3.

Jeziora
Zlewnia Narwi zawiera w swoich granicach 538 jezior o powierzchni większej od 1 ha. Większość z nich to przepływowe jeziora rynnowe. Jeziorność zlewni, liczona jako udział powierzchni jezior w ogólnej powierzchni zlewni, wynosi 2,14%

Żeglowność
Żeglowna na odcinku 185 km - od 248 km do 63 km.
Rzeka typowo nizinna. Płynie ze wschodu na zachód i z północy na południe (to głównie dopływy). Koryto rzeki uregulowane jest naniewielu odcinkach:

 • od Pułtuska tj. od km 63,3 do km 108,0 (ujście rzeki Orz w km 108,6),
 • w Ostrołęce (2 km poniżej i 5 km powyżej Ostrołęki),
 • od Jankowa do Nowogrodu,
 • od ujścia Biebrzy do wsi Rzędziany w gm. Choroszcz.
klasa czystości Według badań WIOŚ w 2003 roku rzeka posiadała wodę należącą do III klasy czystości wód. Do II klasy czystości zaliczono wodę na odcinku, na wysokości Rrzędzian (Różański i wsp. 2003).
źródła Poza granicami Polski, na Białoruś, we wschodniej części Puszczy Białowieskiej, na terenie uroczyska Orłowo, 30 km od granicy. Do Polski wpływa na wysokości Siemianówki i tworzy sztuczny zbiornik Siemianówka.
dopływy Są to rzeki nizinne, silnie meandrujące, które tworzą wiele torfowisk, bagien i błot. Są to głównie: Narewka (l), Orlanka (l), Supraśl (p), Biebrza (p), Gać (l), Pisa (p), Szkwa (p), Omulew (p), Orz (l), Orzyc (p).

Dokładny spis prawobrzeżnych dopływów:
 1. Wkra – prawy dopływ.
  1. Łydynia – lewy dopływ.
   • Gruduska Struga – prawy dopływ.
   • Dunajczyk - uchodzi powyżej Krośnic.
   • Pławnica – uchodzi koło Ciechanowa.
   • Stawnica – uchodzi poniżej Grabówca.
  2. Mławka – lewy dopływ.
   • Dwukolanka.
   • Seracz – lewy dopływ.
   • Sewerynka – lewy dopływ.
   • Przylepnica – prawy dopływ.
  3. Nasielna – lewy dopływ.
  4. Płonka – prawy dopływ.
   • Dzierzążnica – dopływ.
   • Żurawianka – dopływ.
   • Dopływ spod Gniewkowa.
  5. Raciążnica – prawy dopływ.
   • Karsówka – dopływ.
   • Rokitnica – dopływ.
   • Dobrzyca – dopływ.
  6. Sona – lewy dopływ.
   • Sona Zachodnia - dopływ.
   • Tatarka – dopływ.
  7. Szkotówka – prawy dopływ.
   • Sławka – dopływ.
 2. Pełta – prawy dopływ.
 3. Orzyc – prawy dopływ.
  1. Węgierka – prawy dopływ.
 4. Róż – prawy dopływ.
 5. Omulew – prawy dopływ.
  1. Czarna, Czarna Rzeka, Czarna Struga – dopływ.
  2. Rekownica, Rekownicka Struga – dopływ.
  3. Wałpusza – dopływ.
  4. Sawica, Saska – dopływ.
   • Grom – dopływ.
  5. Czarka – dopływ.
  6. Lejkowska Struga – dopływ.
  7. Przeździecka Struga – dopływ.
  8. Płodownica – prawy dopływ.
 6. Rozoga – prawy dopływ.
  1. Pełtówka.
  2. Radostówka.
 7. Szkwa – prawy dopływ.
 8. Pisa, Pisza – prawy dopływ.
  1. Krutynia – łączy j. Krutyńskie z j. Bełdany.
   • Babant, Babięcka Struga – wpływa do j. Zyzdrój Wielki.
   • Gont – wypływa z j. Gont.
   • Dąbrówka – wypływa z j. Białego, uchodzi do j. Gont.
   • Sobiepanka – płynie z j. Lampasz do j. Kujno.
   • Grabówka, Grabienka – z j. Kujno do j. Dłużec.
   • Tejsa – prawy dopływ.
   • Babięta, Babiętka – prawy dopływ.
   • Spychowska Struga – łączy j. Zyzdrój Mały z j. Krutyńskim.
   • Lisunka – łączy j. Lisunie z j. Gardyńskim.
   • Kałk – łączy j. Kalec z j. Guzianka Wielka.
   • Krupowa – dopływ j. Nidzkiego.
   • Krupka, Krupska Struga – łączy j. Jaśkowo z j. Nidzkim.
   • Olszka – dopływ j. Nidzkiego.
   • Nidzka Struga – łączy j. Wygryny z j. Nidzkim.
  2. Orzysza, Orzeska Struga – płynie z j. Orzysz do j. Tyrkło.
   • Sajnówka – prawy dopływ.
   • Pianecka Struga – dopływ j. Sajno.
   • Kozielski Kanał – łączy bagno Bocian.
   • Czartówka – łączy j. Rostek z j. Orzysz.
   • Biała Struga – dopływ j. Orzysz.
   • Rzeźnicka Struga – łączy jeziora: Rzeźnickie z j. Orzysz.
  3. Święcek – płynie z j. Borowego do j. Roś.
   • Krzywianka – prawy dopływ.
   • Różynka, Różyńska Struga - dopływ.
   • Młyński Rów – łączy strumyk Różynkę z j. Różyńskim.
   • Dybówka – dopływ od wschodu j. Dybowskiego.
   • Zaleski Rów – lewy dopływ.
  4. Dziękałówka – dopływ j. Roś.
   • Czarna Struga, Czarna Rzeka – prawy dopływ.
  5. Wilkus, Kotlewka – łączy j. Kocioł z j. Roś.
   • Białoławka, Kotłówka – płynie z j. Białoławki do j. Kocioł.
   • Grądówka – dopływ j. Kocioł.
   • Wyszka – płynie z j. Śniardwy do j. Białoławki.
  6. Łupianka – dopływ od wschodu j. Roś.
  7. Konopka, Konopcianka – dopływ od wschodu j. Roś.
   • Białka – lewy dopływ.
   • Worgulówka - prawy dopływ.
   • Kaliski Kanał – lewy dopływ.
  8. Wężówka – płynie z j. Wąż do j. Śniardwy.
   • Wężówka – płynie z j. Buwełno do j. Wąż.
   • Bielska Struga – dopływ j. Ublik Wielki.
   • Staświnka – wpływa do j. Wojnowo.
  9. Chmielewka – dopływ j. Tuchlin.
  10. Blankowa – dopływ j. Kaczerajno.
  11. Czarna Strużka – dopływ do j. Kaczerajno.
  12. Kończewski Rów – dopływ j. Warnołty.
  13. Barłoga – prawy dopływ.
  14. Bogumiłka – lewy dopływ.
  15. Wincenta – lewy dopływ.
   • Kolna – dopływ.
   • Cwalinka – lewy dopływ.
   • Jankowa Struga – prawy dopływ.
   • Gruzianka – lewy dopływ.
   • Kózka – prawy dopływ.
   • Kulona – prawy dopływ.
   • Lisak – prawy dopływ.
  16. Dziadówka – lewy dopływ.
  17. Pisza Woda, Piszowoda – lewy dopływ.
   • Gucka Struga – prawy dopływ.
   • Surzanka – lewy dopływ.
  18. Turośl – prawy dopływ.
   • Rudnia – prawy dopływ.
  19. Sokółka – prawy dopływ.
  20. Szastka – prawy dopływ.
  21. Szparka – lewy dopływ.
  22. Wądołka - prawy dopływ.
  23. Rybnica – dopływ.
  24. Skroda – lewy dopływ.
   • Dzierzbia, Mogilna – lewy dopływ.
   • Łabna – prawy dopływ.
 9. Łojewek – prawy dopływ.
 10. Jedwabnianka – prawy dopływ.
 11. Biebrza – prawy dopływ.
  1. Wisa – prawy dopływ.
  2. Ełk, Łeka – prawy dopływ.
   • Czernik, Czerna Struga – dopływ od zachodu do j. Łaźno.
    • Czerwona Struga – prawy dopływ.
   • Łaźna Struga, Łaźnica – łączy j. Litygajno z j. Laśmiady.
    • Połomska Młynówka – lewy dopływ.
   • Gawlik – łączy j. Gawlik z j. Jędzelewo.
    • Młyńska Struga – łączy j. Jędzelewo z j. Rekąty.
    • Sowianka – łączy j. Sowa z j. Gawlik.
    • Woliszanka, Waliszanka – płynie z j. Woliskiego do j. Łękuk.
   • Orłowska Struga – łączy j. Łękuk z j. Sowa.
    • Gajłówka – łączy j. Gawlik z j. Szóstak.
    • Lipowska Struga – dopływ j. Gawlik.
   • Stradunek, Stradunka – łączy j. Straduńskie z j. Ołówka.
    • Płociczanka – dopływ j. Ołówka.
   • Karmelówka, Wiśniewka – lewy dopływ.
   • Woszczelska Struga – łączy jeziora: Sawinda Wielka i Sunowo.
   • Młyńska Struga – łączy j. Sunowo z j. Ełckim.
   • Różanica – prawy dopływ.
   • Bocianka, Struga Bocianka – dopływ j. Długie.
   • Krzywka – lewy dopływ.
   • Lega – dopływ j. Selmęt Wielki.
    • Możanka – lewy dopływ.
    • Czarna, Czarna Struga – lewy dopływ.
     • Czarnówka – lewy dopływ.
   • Gołubica – dopływ j. Selmęt Wielki.
   • Regielnica – dopływ j. Selmęt Wielki.
   • Małkiń – łączy j. Selmęt Wielki z j. Rajgrodzkim.
    • Pietraszka – lewy dopływ.
     • Kalinka – dopływ j. Skomętno
    • Skupka – lewy dopływ.
   • Przepiórka – dopływ j. Przepiórka.
   • Jegrznia – lewy dopływ.
  3. Rospuda-Netta, Dowspuda – prawy dopływ.
   • Zuśnianka – lewy dopływ.
   • Liska – łączy j. Garbas z j. Rekąty.
   • Szczeberka – lewy dopływ.
    • Blizna - wypływa z j. Blizno.
   • Kamienny Bród – dopływ j. Necko.
    • Zelwianka.
   • Turowska Struga, Turówka – prawy dopływ.
   • Kolniczanka – lewy dopływ.
   • Olszanka – lewy dopływ.
  4. Lebiedzianka – prawy dopływ.
   • Jastrzębianka – lewy dopływ.
  Opracował: Robert Kostecki z Pasłęka
ujście Rzeka Wisła - prawobrzeżny dopływ.
dodatkowe informacje Zbiorniki zaporowe
Siemianówka - przegrodzenie koryta Narwi w 440 km. Pojemność 79,5 mln m3.

Jeziora
Zlewnia Narwi zawiera w swoich granicach 538 jezior o powierzchni większej od 1 ha. Większość z nich to przepływowe jeziora rynnowe. Jeziorność zlewni, liczona jako udział powierzchni jezior w ogólnej powierzchni zlewni, wynosi 2,14%

Żeglowność
Żeglowna na odcinku 185 km - od 248 km do 63 km.
Rzeka typowo nizinna. Płynie ze wschodu na zachód i z północy na południe (to głównie dopływy). Koryto rzeki uregulowane jest naniewielu odcinkach:

 • od Pułtuska tj. od km 63,3 do km 108,0 (ujście rzeki Orz w km 108,6),
 • w Ostrołęce (2 km poniżej i 5 km powyżej Ostrołęki),
 • od Jankowa do Nowogrodu,
 • od ujścia Biebrzy do wsi Rzędziany w gm. Choroszcz.
budowle
 • zapora Zbiornika Siemianówka - szerokość 20,4 m, wysokość 11,0 m, wysokość progu przelewowego 6,5 m,
 • 3 jazy w gminie Choroszcz poniżej Rzędzian,
 • 1 jaz w Strękowej Górze.
park Przepływa przez Narwiański Park Narodowy i graniczy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Olcia z Makowa olawitch@wp.pl
9 lipca 2006

słuchajcie chcę się pokompać ,ale mieszkam w Makowie Mazowieckim mam daleko na mazury a chcę jechać czyli nie znam daty :dzień po mistrzostwach niewiem gdzie jechać oprucz nad narew!! Odpiszcie !Prosze pomocy!! To mój blog www.oluchartyfikiewicz.blog.onet.pl.

Wojtek W. w_walesiak@post.pl
10 sierpnia 2002

Co można złowić w Narwi na odcinku - Pułtusk do mostu w Wierzbicy ?
Jest sporo średniego, takiego do kila leszcza, czyli po tutejszemu blejaka. Warunek łódka z palikami i trafienie miejsca, albo dobre opanowanie tyczki. Zawzięci i sprytni, potrafią wyjąć 20 i 50 kilo.
Trafia się plotka, teraz i na wiosnę nawet możliwa wymiarowo. Jest sporo krumpiów. Reszta słabiutko. Szczupaka i suma prawie nie ma. Sandacz gdzieś się pochował, okonie też się rozlazły po dziurach bo woda spora.
Tak szczerze mówiąc, to nie bardzo jest co opisywać :((
Jaka jest prawdziwa bryndza, szybko przekona się każdy kto spróbuje.
Np. w dniu wczorajszym Okręg Ciechanowski również przewidywał dzień szczupaczy i urządził zawody spinningowe.
Korzystając z łódek Domu Polonii, zawody urządzono w Pułtusku na wysokości Księżej Kępy, czyli opływającej ją z jednej strony Narwią a z drugiej starorzeczem - zwanym Stara Narwia.
W sumie około 2 km ładnej wody. Stara Narew wielokrotnie była opisywana w organie PZW, jako godne polecenia łowisko. Urokliwy kawałek. Powalone przez czas i bobry drzewa są kryjówkami ryb drapieżnych i utrudniają siatkowe kłusownictwo.
Narew właściwa tez nie najgorsza: kilka główek, doły, zwalone przez nurt wierzby, zatopione dęby - wiec raczej ciekawie.
Wczoraj łowiłem w innym miejscu, dziś zasięgnąłem języka o wyniki zawodów. Okazuje się, ze zawody zakończyły się pełnym sukcesem !
Pogoda dopisała bardzo i uczestników też nie zabrakło. Wystartowało 26 dorosłych i 6 młodych mistrzów machania spinami.
Złowiono: jednego, kilowego szczupaka i 20 wymiarowych (!) okonków. Zwycięzca łowiąc szczupca i okonia uzyskał 1.07 kg. Drugi mistrz złowił 3 okonki, o następnych już nie pytałem.
Nagrody i dyplomy wręczano uroczyście !
Warto podkreślić, że już od kilku lat mądre władze Okręgu Ciechanowskiego starają się ów odcinek Narwi uczynić łowiskiem specjalnym i pobierając dodatkowe opłaty za wyjątkową rybność !
Na razie opór szarych i ciemnych mas jest skuteczny, ale patrząc na osiągnięte wyniki należy pomysłom władz raczej przyklasnąć !
Wszak jest coraz lepiej, aczkolwiek jeszcze nie całkiem beznadziejnie, więc póki czas - należy forsę od frajerów wydusić.
Zdrówko

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl