Dodano: 28 kwietnia 2010
Największe dopływy prawobrzeżne to Gardęga, Młynówka i Prenczawa, a lewobrzeżne to Gać i Lutryna.
Na odcinku kilkunastu kilometrów rzeka została objęta ochroną rezerwatową - Rezerwat Dolina Osy.
Rzeka przepływa przez takie jeziora jak: Parkun, Osa, Gardzień, Szymbarskie, Ząbrowo, Popówko, Trupel, Pławęż.
Wody rzeki, jej dopływów od 50 metrów poniżej wypływu z jeziora Popówko do jeziora Trupel, z wyłączeniem dopływu z jeziora Gulbińskiego obejmuje obwód rybacki rzeki Osy nr 3. Użytkownikiem obwodu jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.
klasa czystości W 2003 roku, WIOŚ przeprowadził badania jakości wody w rzece, w siedmiu punktach. Na sześciu stanowiskach woda nie odpowiadała normom, a w jednym tylko punkcie kwalifikowała się do III klasy czystości (Krajewski i wsp. 2004).
źródła Jezioro Parkun - wypływ rzeki znajduje się na południowym-wschodzie (4 km na południowy-zachód od Siemian).
dorzecze Osa - Wisła.
ujście Rzeka Wisła - prawobrzeżny dopływ na wysokości Zakurzewa.
dodatkowe informacje Największe dopływy prawobrzeżne to Gardęga, Młynówka i Prenczawa, a lewobrzeżne to Gać i Lutryna.
Na odcinku kilkunastu kilometrów rzeka została objęta ochroną rezerwatową - Rezerwat Dolina Osy.
Rzeka przepływa przez takie jeziora jak: Parkun, Osa, Gardzień, Szymbarskie, Ząbrowo, Popówko, Trupel, Pławęż.
Wody rzeki, jej dopływów od 50 metrów poniżej wypływu z jeziora Popówko do jeziora Trupel, z wyłączeniem dopływu z jeziora Gulbińskiego obejmuje obwód rybacki rzeki Osy nr 3. Użytkownikiem obwodu jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.
zlewnia 1594 km2.
park Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl