Dodano: 6 maja 2010
Rzeka praktycznie na całej długości jest uregulowana. Przyroda próbuje naprawić błędy człowieka ale pierwotny charakter rzeki jest już nie do odtworzenia.
Ciek zarządzany jest przez okręg Mazowiecki PZW.
Dolina rzeki znajduje się na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy (PLB140005).
klasa czystości Wody rzeki należą do III klasy czystości.
źródła Okolice Mącic, na południe od Wielbarka.
dorzecze Omulew - Narew - Wisła.
ujście Rzeka Omulew - prawobrzeżny dopływ na wysokości Olkowej Kępy koło Wyszla.
dodatkowe informacje Rzeka praktycznie na całej długości jest uregulowana. Przyroda próbuje naprawić błędy człowieka ale pierwotny charakter rzeki jest już nie do odtworzenia.
Ciek zarządzany jest przez okręg Mazowiecki PZW.
Dolina rzeki znajduje się na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy (PLB140005).
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl