Dodano: 17 października 2005
Szlak zaczyna się na jeziorze Kośno malowniczo położonym wśród lasów Purdzkich. Jezioro ma powierzchnię 5,6 km2, głębokość średnia 13,7 metra, maksymalna 44,6, jezioro jest rezerwatem przyrody. We wsi Łajs przebiega granica dwóch krain historycznych, Warmii, która leży po północnej stronie jeziora i Mazur. W latach 1466 – 1772 była to granica państwowa miedzy Polską i Państwem Zakonnym i następnie Prusami.W okolicy wsi Łajs miejsce wodowania kajaków. Spływ rzeka Kośna jest łatwy, rzeka ma spokojny nurt, szerokośc 6 – 10 m. Krajobraz wokół rzeki urozmaicony. Otoczenie rzeki podnosi walory spływu. Kilka przenosek zwiększa uciążliwość szlaku. Szlak jest oznakowany na całej długości.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl