Dodano: 5 lipca 2011
Oznakowany w 2008 r. Przebiega przez tereny położone na północ od Jezioran. Na trasie kąpielisko i plaża nad je. Trokowskim. Szereg zabytków architektury z przepięknym gotyckim kościołem w Tłokowie i położonym wśród pól barokowym kościołem pielgrzymkowym

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl