Dodano: 28 sierpnia 2004
Kanał należy do systemu dróg wodnych Poj. Iławskiego, powstał w poł. XIX w. , w tym samym czasie, co Kanał Ostródzko-Elbląski. Od wielu lat niepogłębiany, wypłycił sie znacznie, co utrudnia żeglugę głębiej zanurzonym jednostkom.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl