Dodano: 25 września 2005
Opis szlaku powstał na początku maja 2005. Rzeka Ełk ma źródła kilka kilometrów na północny zachód od Szeskiej Góry w krainie zwanej Wzgórzami Szeskimi., na skraju Puszczy Boreckiej. Wkrótce wpływa na Pojezierze Ełckie. W górnym biegu nosi nazwę Mazurka. W okolicy wsi Mazury wpada do jez. Łaźno, które następnie łączy się z jez. Litygajno. Po wypłynięciu z Litygajna rzeka nosi zwyczajową nazwę Łaźna Struga. W dalszym biegu przepływa przez jeziora: Łaśmiady, Straduńskie, Haleckie, Ełckie. Po wypłynięciu z jez. Ełckiego rzeka płynie szeroką dolina pośród łąk i lasów. Jest dopływem Biebrzy, dolny jej odcinek został skanalizowany i nosi nazwę Kan. Rudzki. Starym korytem rzeki Ełk poprowadzono do Biebrzy wody innej rzeki, Legi. Długość rzeki około 120 km, powierzchnia dorzecza 1624 km 2 , średni przepływ przy ujściu 10 m 3 / sek. Nad rzeka leży miasto Ełk.
Na całej długości szlaku towarzyszy nam ciekawa awiofauna z przewagą takich gatunków jak kaczki krzyżówki, bekasy, gągoły, łabędzie czy czaple. Nie sposób pominąć obecnie wszędobylskich gryzoni jakimi są bobry, których działalność widać w postaci wywróconych wierzb, olch, brzóz, sosen czy świerków.
Rzeka Ełk jest szlakiem kajakowym łatwym technicznie ale uciążliwym ze względu na dość dużą liczbę drzew leżących w głównym nurcie rzeki. Spływ można zacząć w dowolnym miejscu nad jez. Łaźno czy Litygajno. W miejscu gdzie te jeziora się łączą nurt przegradza zastawka możliwa do przepłynięcia bez wysiadania z kajaka środkową jej częścią.
Opis szlaku obejmuje odcinek od Zamościa w północnej części jez. Litygajno do Prostek.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl