Dodano: 14 października 2005
Drwęca ma źródła w okolicy wsi Mielno, w sąsiedztwie jez. Wielki Omin w części Garbu Lubawskiego na południowy zachód od Olsztynka. W górnym biegu, od źródeł do jez. Drwęckiego (28,4 km) płynie początkowo dość wąską doliną czy wręcz wąwozem w okolicy wsi Drwęck, nazywanym Czarcim Jarem. Następnie dolina rozszerza się, rzeka wije się wśród łąk. Średni spadek na tym odcinku wynosi 2,48 %%. Na pozostałej części biegu, po wypłynięciu z jeziora Drwęckiego, rzeka płynie szeroką zatorfioną doliną, silnie meandrując. W górnym odcinku w otoczeniu są lasy z przewagą takich gatunków jak wierzba, olcha, brzoza i dąb, niżej rzece towarzyszą sosna i świerk. Dolina ta jest oddzielna krainą geograficzna noszącą nazwę Dolina Rzeki Drwęcy. Po przepłynięciu 249 km Drwęca uchodzi do Wisły kilka kilometrów przed Toruniem. Powierzchnia dorzecza 5715 km2, średni przepływ przy ujściu 26 m3 na sekundę.
Do czasu powstania Kan. Elbląskiego była ważna drogą wodną używaną m. in. do spławu drewna z lasów okolic Ostródy i Iławy do portów w Gdańsku i Elblągu.
Nad Drwęcą leżą miasta : Ostróda, Nowe Miasto Lubawskie, Brodnica, Golub-Dobrzyń.
Jest na prawie całej długości (prócz odcinka do Idzbarka) szlakiem kajakowym łatwym i nieuciążliwym. Trudno jednak znaleźć dogodne miejsca biwakowania, szczególnie przy wysokim stanie wód, ze względu na podmokłą dolinę. W 2000 roku wody Drwęcy sklasyfikowane zostały przez WIOŚ jako II III klasy czystości. I rzeczywiście, płynąc już od Rychnowskiej Woli można zobaczyć mętną, brunatną wodę szczególnie po wiosennych roztopach.
Rzekę objęto ochroną rezerwatową. Rezerwat \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Rzeka Drwęca\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", utworzono w celu ochrony środowiska wodnego i bytujących w nim ryb głównie pstrąga, łososia, troci i certy. Podczas spływu warto zwrócić uwagę na wiele gatunków ptaków, których jest dość dużo głównie na rozlewiskach. Są wśród nich żurawie, łabędzie, kaczki krzyżówki, cyraneczki, bekasy, tracze nurogęsi, błotniaki czy bieliki. Na całej długości rzeki widać miejsca bytowania bobrów.
Początek spływu możliwy od mostu na szosie nr 7 między Olsztynkiem a Rychnowem.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl