Dodano: 14 października 2005
Rzeka Lega ma źródła na północny wschód od wsi Szarejki, w południowo-zachodniej części Wzgórz Szeskich, na wysokości około 225 m.n.p.m. i płynie następnie przez Pojezierze Ełckie i Nizinę Podlaska. Jest prawym dopływem Biebrzy. Ma długość około 120 km i powierzchnię dorzecza około 1016 km2. Rzeka przepływa przez kilka jezior: Czarne, Olecko Wielkie i Małe, Selment. Po wypłynięciu z niego przyjmuje nazwę Małkiń, która wpada do jez. Stackiego. Jest ono północna odnogą jez. Rajgrodzkiego. Po wypłynięciu z jez. Rajgrodzkiego nosi nazwę Jegrznia. Uchodzi do Biebrzy starym korytem rzeki Ełk (skierowanej do Biebrzy Kan. Rudzkim). Kiedyś Lega była dopływem rzeki Ełk. Średni przepływ wody 4 m3 / min. Nad Legą leży miasto Olecko.
Rzeka spławna jest od Olecka, lecz pierwszy odcinek od jez. Olecko Wielkie do Olecko Małe jest bardzo uciążliwy, ze względu na dużą ilość progów wodnych utworzonych na cieku, w celu utrzymania odpowiedniego poziomu wody w jez. Olecko Wlk. Stan czystości wody w rzece na wysokości Olecka i kilka kilometrów niżej pozostawia wiele do życzenia. Poza zanieczyszczeniem mechanicznym daje się odczuć nieprzyjemny zapach świadczący o zrzucie dość znacznych ilości ścieków z Olecka.. W dalszym biegu rzeka jest łatwa technicznie, choć miejscami uciążliwa przez działalność bobrów i kilka przenosek przez tamy młyńskie. Ewentualne noclegi na trasie spływu należy uzgodnić z właścicielami przylegających do rzeki obszarów. Ośrodki wypoczynkowe funkcjonują nad jez. Selment i Rajgrodzkim.
Fauna i flora tej rzeki nie wyróżnia się spośród innych opisywanych cieków. Uwagę mogą przyciągnąć wyjątkowo licznie występujące niżej Olecka bekasy, które czasami nawet po kilka sztuk zrywają się sprzed kajaka. Lega nie jest wyjątkiem jeśli chodzi o obecność bobrów. Wiele wywróconych drzew leży w głównym nurcie, widoczne jasne zgryzy świadczą o obecności tych ssaków. Drzewostan otaczających koryto rzeki lasów to głównie wierzba, olcha, brzoza i sosna.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl