Dodano: 3 stycznia 2006
Marózka ma źródła w środkowej części Garbu Lubawskiego. Tworzą ją dwa strumienie wypływające z jez. Kownatki i Gardyny na południe od pola bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku. Długość rzeki 42 km. Jest ona lewym dopływem Łyny. Przepływa przez jez. Łubień, Mielno, Maróz, Pawlik, Święte. Do Łyny wpada we wsi Kurki. Rzeka ma kilka wartkich miejsc o dużym spadku. Ze względu na stawy istnieje konieczność dwóch przenosek. Za wsią Waplewo płynie głębokim jarem, na dnie rzeki kamienie. Ponownie wartki bieg ma rzeka za Swaderkami, na dnie kamienie, wokół piękny las. Przeszkodami na trasie spływu wymagającymi transportu kajaków lądem są stawy hodowlane w Swaderkach i zakład hodowli pstrąga tęczowego poniżej jez. Świętego w Kurkach. W Marózce żyją pstrągi (jeden, złowiony w 1970 r., o masie 4,5 kg był nawet przez pewien czas rekordem Polski) i olbrzymie klenie. Miłośnicy wrażeń mogą rozpocząć spływ od jez. Mileno. Najdogodniej jednak wodować kajaki kilkaset metrów od stacji PKP po północnej stronie mostu drogowego w ciągu szosy od stacji do wsi Waplewo.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl