Dodano: 5 lutego 2006
Szlak umożliwia dojście z ośrodków wypoczynkowych w Wilkasach nad brzegiem jez. Niegocin do Giżycka. Na całej długości szlak przejezdny rowerem, ale bez ciężkiego bagażu.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl