Dodano: 8 listopada 2008
szlak oznakowany w 2008 i nie konserwowany od tego czasu - luki w oznakowaniu; warto rozpocząć go w Czarcim Jarze, dwa bardziej strome miejsca w okolicy doliny Drwęcy, w sporej części widokowy i raczej łatwy.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl