Dodano: 8 lutego 2011
oznakowany czytelnie, choć niestandardowo i niejednolicie; Szlak bardzo długi, biegnący zarówno po drogach asfaltowych, żwirowych jak i mało używanych leśnych duktach, przeznaczony w całości wyłącznie dla turystów długodystansowych, częściowo wraz z innymi szlakami może być wykorzystany do krótszych wycieczek

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl