Dodano: 8 lutego 2011
szlak oznakowany w 2009 i nie konserwowany od tego czasu - luki w oznakowaniu; Szlak dosyć długi, choć łatwy, z niewielką różnica wzniesień, bardzo widokowy, prowadzący prawie wyłącznie otwartymi przestrzeniami, częściowo również drogami asfaltowym

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl