Dodano: 8 lutego 2011
szlak konserwowany wiosną 2014 r.; prowadzi na Dylewską Górę, z dużą różnicą poziomów wzniesień, zalecam przejechanie go w stronę przeciwną do opisu, ponieważ jest wtedy sporo długich zjazdów, szlak wyjątkowo widokowy, łączy Mała Pętlę Ostródzką ze szlakiem Wysoka Wieś - Grunwald

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl