Dodano: 8 lutego 2011
oznakowany czytelnie, choć niestandardowo i niejednolicie, na odcinku kilku km biegnie niebezpieczną szosą bez pobocza; Szlak dosyć długi, należy zachować ostrożność na drodze ruchliwej drodze powiatowej bez pobocza, pomiędzy Rusią i Szelągiem, częściowo szlak biegnie starymi leśnymi duktami

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl