Dodano: 0 0000
ubarwienie Ukleja grzbiet ma ciemnostalowy, niekiedy z odcieniem brunatnym lub zielonym, boki i brzuch srebrzystobiałe. Płetwy bezbarwne tylko u nasady lekko żółtawe. Płetwa grzbietowa i ogonowa lekko szare.
występowanie Żyje w dużych stadach w zalewach, jeziorach, stawach, gliniankach, rzekach i potokach. Nie występuje jedynie w jeziorach i potokach górskich oraz w zbiornikach przyduchowych typu karasiowego.
pokarm Młode ukleje żywią się zooplanktonem, dorosłe zaś zjadają larwy ochotkowatych lub opadające na powierzchnię wody owady. Największe osobniki żywią się narybkiem ryb.
rozród Rozród odbywa się w trzech miotach, przedzielonych okresem trwającym od 10 do 11 dni. Płodność samicy zależy od wieku oraz wielkości i wynosi od 3000 do 10500 jaj.
rodzina Karpiowate.
rozwój Inkubacja jaj przy temperaturze wody 21 trwa od 75 do 80 godzin. Wylęg ma długość od 4,4 do 4,5 mm.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl