Dodano: 0 0000
Występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Tło skrzydeł u obu płci białe.
Samiec - górne skrzydło ma zaczerniony wierzchołek, dolne skrzydło posiada czarną plamkę przy brzegu górnym.
Samica - zaciemnienie wierzchołka przedniego skrzydła zajmuje o wiele większą powierzchnię niż u samca, ponadto na górnym skrzydle występują dwie ciemne plamki i jedna podłużna smuga biegnąca równolegle do brzegu dolnego. Skrzydło dolne ubarwione identycznie jak u samca, jednak ciemna plamka z reguły jest lepiej rozwinięta.
Spód skrzydeł - u obu płci bardzo podobny. Zawsze występują na spodzie górnych skrzydeł dwie ciemne plamki i przyprószenie wierzchołka brudnożółtymi łuskami. Dolne skrzydło pod spodem zielonkawożółte, czarno przyprószone.
systematyka
 • Rząd: motyle - Lepidoptera
  • Rodzina: bielinkowate - Pieridae
   • Podrodzina: bielinkowce - Pierinae
    • Rodzaj: bielinek - Pieris Schrank
wygląd Występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Tło skrzydeł u obu płci białe.
Samiec - górne skrzydło ma zaczerniony wierzchołek, dolne skrzydło posiada czarną plamkę przy brzegu górnym.
Samica - zaciemnienie wierzchołka przedniego skrzydła zajmuje o wiele większą powierzchnię niż u samca, ponadto na górnym skrzydle występują dwie ciemne plamki i jedna podłużna smuga biegnąca równolegle do brzegu dolnego. Skrzydło dolne ubarwione identycznie jak u samca, jednak ciemna plamka z reguły jest lepiej rozwinięta.
Spód skrzydeł - u obu płci bardzo podobny. Zawsze występują na spodzie górnych skrzydeł dwie ciemne plamki i przyprószenie wierzchołka brudnożółtymi łuskami. Dolne skrzydło pod spodem zielonkawożółte, czarno przyprószone.
występowanie Gatunek bardzo pospolity. Nie posiada specjalnych preferencji co do siedliska. Można go spotkać w lasach, na łąkach i w ogrodach gdzie często wyrządza ogromne szkody w nasadzeniach kapusty i roślin kapustnych.
pokarm Gąsienice odżywiają się roślinami z rodziny krzyżowych (Brassicae), głównie kapustą (Brassica).
rozwój Dorosłe motyle wychodzą z poczwarek wczesną wiosną. Samica składa jaja w zwartych grupkach po spodniej stronie liści roślin żywicielskich. Po kilku dniach (już pod koniec kwietnia) pojawiają się pierwsze gąsieniczki. Są one barwy zielonożółtej z licznymi ciemnymi plamkami. Ponadto na grzbietowej stronie ciała i po bokach posiadają żółte linie. Gąsieniczki bardzo aktywnie żerują, i pod koniec maja zaczynają się przepoczwarczać. Następuje to na roślinie żywicielskiej lub w bliskiej odległości od niej (mogą to być inne rośliny, płoty, mur). Poczwarka typu przepasana nicią barwy zielonkawej z ciemnymi plamkami. Po około 10 dniach wylęga się drugie pokolenie motyli i przystępuje do składania jaj. Ma to miejsce wczesnym latem (koniec czerwca, początek lipca). Gąsienice po żerowaniu przepoczwarzają się w okolicy połowy sierpnia i poczwarki czekają do wiosny zimując lub w przypadku sprzyjających warunków pojawia się trzecie pokolenie motyli późną jesienią, a żerowanie gąsienic trzeciego pokolenia trwa wówczas niemal do połowy października.
uwagi Gatunek uznawany za szkodnika, sam jest bardzo często nękany przez pasożyty. Głównymi sprzymierzeńcami człowieka w walce z bielinkiem kapustnikiem jest baryłkarz (Apanteles glomeratus). Jest to błonkówka, która składa jaja do powłoki ciała gąsienicy. Larwy baryłkarza żerują wewnątrz ciała gąsienicy nie uszkadzając ważnych organów, dopiero tuż przed przepoczwarczeniem się baryłkarze niszczą część ważniejszych układów i przebijają powłokę ciała gąsienicy. Zaraz po wyjściu budują sobie obok ciała martwej lub powoli umierającej gąsienicy kokony poczwarcze. Często w jednej gąsienicy bielinka może żyć aż kilkanaście larw baryłkarza.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl