Dodano: 0 0000
ubarwienie Ciało jazgarza ma barwę szarozieloną. Grzbiet i boki ciemne, dość gęsto i nieregularnie nakrapiane ciemnymi plamkami. Brzuch jasny, białawy. Na płetwach grzbietowej i ogonowej dość regularne rzędy oraz smugi czarnych i ciemnych plamek. Płetwy piersiowe, brzuszne i odbytowa jasne, czasami niezdecydowanie, smugowato nakrapiane.
występowanie Jazgarz zamieszkuje niemal całą Europę. Na Syberii występuje w zlewiskach rzek wpadających do Oceanu Lodowatego, obejmując również swoim zasięgiem rzekę Kołyma. Występuje w Morzu Aralskim. Brak go w dorzeczu Amuru. W Polsce jest pospolity na całym obszarze zamieszkując jeziora, zbiorniki zaporowe, zalewy morskie oraz rzeki i starorzecza.
pokarm Żywi się fauną bezkręgową. Skład pokarmu związany jest z wielkością ryb. Młode jazgarze cechuje większa różnorodność gatunkowa pokarmu niż starsze. Charakterystyczna dla jazgarza jest ogromna żarłoczność. Prawie nigdy nie spotyka się u tego gatunku pustych żołądków. Podstawowym składnikiem pokarmu narybku są skorupiaki, głównie wioślarki oraz larwy ochotkowatych. Dorosły jazgarz, bytujący w jeziorach, odżywia się głównie larwami ochotkowatych oraz ośliczką.
rozród Jazgarz składa jaja na roślinności podwodnej lub na żwirowatym, kamienistym dnie. Jaja składa w 2 lub 3 porcjach i nie ochrania ich. Okres rozrodu przypada na drugą połowę kwietnia do końca maja. W tym okresie temperatura wody na tarliskach wynosi od 6 do 14C. Dojrzałość płciową osiąga jazgarz w drugim roku życia.
rodzina okoniowate
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl