Dodano: 28 października 2005
Skrzydła - tło skrzydła u samca rude, u samic słomkowożółte. Skrzydło przednie trójkątne z wyraźnym wierzchołkiem, tylne owalne. Część nasadowa i środkowa skrzydeł obu par u samców jaśniejsza od części brzeżnej, od której jest oddzielona wąską, bardzo ciemną przepaską. U samic całe tło skrzydeł jasne, słomkowożółte, przyprószone jedynie szarymi łuseczkami. U obu płci na środku każdego skrzydła znajduje się ciemna, czarna plamka z jasnym środkiem w kształcie greckiej litery „tau”.
Dymorfizm płciowy manifestuje się w jaśniejszym ubarwieniu samic i ich większych rozmiarach oraz budowie czułek, które u samców są podwójnie pierzaste a u samic piłkowane.
Gąsienica - jasnozielone z żółtym paskiem po bokach ciała, na tym pasku znajduje się w 1/3 długości ciała ciemniejsza plamka w kolorze rudawym. Młode gąsienice posiadają na końcu ciała widełki, które u starszych stadiów zanikają.
Poczwarka spoczywa w kokonie w ściółce, barwy brunatnej.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Podrząd: wędzidełkowce (Heteroneura)
Nadrodzina: Bombycoidea
Rodzina: pawicowate (Saturniidae)
Podrodzina: lotnice (Agliinae)
Rodzaj: lotnica (Aglia)
Gatunek: lotnica zyska (Aglia tau)
wygląd Skrzydła - tło skrzydła u samca rude, u samic słomkowożółte. Skrzydło przednie trójkątne z wyraźnym wierzchołkiem, tylne owalne. Część nasadowa i środkowa skrzydeł obu par u samców jaśniejsza od części brzeżnej, od której jest oddzielona wąską, bardzo ciemną przepaską. U samic całe tło skrzydeł jasne, słomkowożółte, przyprószone jedynie szarymi łuseczkami. U obu płci na środku każdego skrzydła znajduje się ciemna, czarna plamka z jasnym środkiem w kształcie greckiej litery „tau”.
Dymorfizm płciowy manifestuje się w jaśniejszym ubarwieniu samic i ich większych rozmiarach oraz budowie czułek, które u samców są podwójnie pierzaste a u samic piłkowane.
Gąsienica - jasnozielone z żółtym paskiem po bokach ciała, na tym pasku znajduje się w 1/3 długości ciała ciemniejsza plamka w kolorze rudawym. Młode gąsienice posiadają na końcu ciała widełki, które u starszych stadiów zanikają.
Poczwarka spoczywa w kokonie w ściółce, barwy brunatnej.
występowanie Gatunek występuje w całej Polsce, jednak w dzielnicach północnych jest dość lokalny. Dorosłe motyle można spotkać latające wczesną wiosną, gdy nie ma jeszcze liści na drzewach.
pokarm Gąsienice żerują na bukach (Fagus sylvatica) i rzadziej innych drzewach liściastych.
rozwój Zimowanie w stadium poczwarki. Dorosłe motyle wylęgają się wczesną wiosną, gdy jeszcze nie ma liści na drzewach. Samice składają jaja pojedynczo lub w małych kupkach najczęściej na korze drzew żywicielskich. Młode gąsienice pędzą początkowo grupowe żerowanie, potem rozchodzą się by żerować samodzielnie.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl