Dodano: 0 0000
najbardziej charakterystyczną cechą obu gatunków kań jest widlasty ogon, który u kani ma głębokie wcięcie. Żaden inny z krajowych drapieżników nie ma tak zbudowanych sterówek. Ogon jest długi i pomarańczowy. Kania ruda w ogólnym odcieniu jest rdzawobrunatna, skrzydła ma długie i załamane w nadgarstkach z jasnymi plamami pod spodem - na końcach (Adamski, Kalisiński 2003).
systematyka Rząd: szponiaste - Falconiformes
Podrząd: jastrzębiowce - Accipitires
Rodzina: jastrzębiowate - Accipitridae
wygląd najbardziej charakterystyczną cechą obu gatunków kań jest widlasty ogon, który u kani ma głębokie wcięcie. Żaden inny z krajowych drapieżników nie ma tak zbudowanych sterówek. Ogon jest długi i pomarańczowy. Kania ruda w ogólnym odcieniu jest rdzawobrunatna, skrzydła ma długie i załamane w nadgarstkach z jasnymi plamami pod spodem - na końcach (Adamski, Kalisiński 2003).
występowanie ponad 90% światowej populacji gnieździ się w 4 krajach europejskich: Polsce, Francji, Hiszpanii i przede wszystkim Niemczech (2/3 całej populacji obejmującej te 4 państwa). W Polsce występuje głównie na Pomorzu zachodnim, w Wielkopolsce i ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku oraz Warmii i Mazurach.
Spotkać ją można w dolinach rzecznych, na pojezierzach, w urozmaiconym krajobrazie mozaikowym, gdzie stykają się ze sobą różne siedliska: rozległe lasy, woda, łąki, uprawne pola itp. Jest ptakiem skraju lasu (Adamski, Kalisiński 2003).
pokarm urozmaicony: drobne ssaki, ryby, owady, ptaki - najczęściej jednak zwierzęta chore lub ranne. Żywi się odpadami z wysypisk śmieci, przede wszystkim jednak padliną (Adamski, Kalisiński 2003).
gniazdo w Polsce najczęściej buduje gniazdo na sośnie. W drugiej kolejności na dębie, olszy i buku. Zniesienie jest umieszczone w środkowej, bądź szczytowej partii drzewa. Jest niewielkie: 50-70 cm średnicy i 50 cm wysokości. Często jest umieszczone w pobliżu kolonii czapli siwej. Łatwe do rozpoznania po osobliwej wyściółce złożonej ze starych szmat, papieru, kawałków folii, sznurków itp. śmieci bez ulistnionych gałązek (Adamski, Kalisiński 2003).
ochrona do szczególnych zagrożeń należy obecnie zaliczyć zmiany w krajobrazie rolniczym, takie jak usuwanie oczek wodnych, zadrzewień śródpolnych, nieużytków, co wiąże się ze zmniejszeniem bioróżnorodności terenu. Poza tym niebezpieczne są pojazdy pędzące drogami, przy których czatują kanie. Na śmietniskach z kolei ptaki mogą znaleźć trujące odpadki.
Od 1995 r. miejsca gniazdowania kań rudych są objęte ochroną strefową (ścisła całoroczna 100 m i 500 m od 1.III – 31.VIII). Założono również kilka powierzchni próbnych systematycznie monitorowanych. Kanie rude obrączkuje się, bada się również martwe ptaki szczególnie pod kątem toksykologii, np. określenia stężenia metali ciężkich w organizmie (ołowiu, rtęci i kadmu).
Liczebność par w Polsce: 400-500 (Adamski, Kalisiński 2003).
jaja od końca III do końca IV samica składa 1-4 jaja (z prześwitem żółtawym i nieco wyraźniejszym połyskiem niż u kani czarnej o wym. 58x45 mm) w odstępie 1-3 dni. Wysiaduje głównie samica od pierwszego jaja, samiec zajmuje się w tym czasie dostarczaniem pokarmu. Pisklęta przebywają w gnieździe przez ok. 50 dni, następne 20 dni spędzają w pobliżu zniesienia i są jeszcze karmione przez rodziców.
W chwili zagrożenia pisklęta zachowują się osobliwie (akineza). Przywierają do gniazda i pozostają w bezruchu z otwartymi dziobami i oczami, oraz wysuniętym językiem udając martwe ptaki (Adamski, Kalisiński 2003).
biologia poluje nad wodami, czy polami patrolując teren na niewielkiej wysokości. Żeruje na wysypiskach śmieci, a także czatuje przy ruchliwych drogach wypatrując rozjechanych zwierząt. Niekiedy atakuje inne ptaki drapieżne, by odebrać im zdobycz. Na łowy zapuszcza się z reguły 3-5 km od gniazda (wyjątkowo do 12km).
Dojrzałość płciową osiąga w wieku 3 lat, niekiedy jednak przystępuje do lęgu w 7 roku życia. Kanie rude tokują zaraz po przylocie, nawet w lutym. Migrując od VIII do IX łączą się niekiedy w stada liczące nawet kilkaset osobników (Adamski, Kalisiński 2003).
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl