Dodano: 0 0000
U obu płci tło skrzydeł brunatne bez żadnego rysunku. U samca na dolnym skrzydle występuje mały ogonek, natomiast u samicy jest on o wiele dłuższy i cieńszy.
Spód skrzydeł - u obu płci tło spodu obu skrzydeł brunatne. Na skrzydle górnym znajduje się biała przepaska. Skrzydło dolne posiada także białą przepaskę charakterystyczne wygiętą w okolicy brzegu dolnego w literę W. Oprócz tego wzdłuż brzegu bocznego ciągnie się pomarańczowa przepaska odgraniczona od zewnątrz ciemnymi plamkami zlewającymi się z tłem brzegu bocznego skrzydła, natomiast od środka odgraniczona jest ona ciemną przepaską.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Rodzina: modraszki (Lycaenidae)
Podrodzina: ogończyki (Theclinae)
Rodzaj: ogończyk (Nordmania)
wygląd U obu płci tło skrzydeł brunatne bez żadnego rysunku. U samca na dolnym skrzydle występuje mały ogonek, natomiast u samicy jest on o wiele dłuższy i cieńszy.
Spód skrzydeł - u obu płci tło spodu obu skrzydeł brunatne. Na skrzydle górnym znajduje się biała przepaska. Skrzydło dolne posiada także białą przepaskę charakterystyczne wygiętą w okolicy brzegu dolnego w literę W. Oprócz tego wzdłuż brzegu bocznego ciągnie się pomarańczowa przepaska odgraniczona od zewnątrz ciemnymi plamkami zlewającymi się z tłem brzegu bocznego skrzydła, natomiast od środka odgraniczona jest ona ciemną przepaską.
występowanie W Polsce występuje na rozproszonych stanowiskach w części niżowej i na przedgórzu, motyle latają na skrajach lasów i polanach.
pokarm Gąsienice odżywiają się wiązem (Ulmus sp.) oraz bardzo rzadko lipą (Tilia sp) i dębem (Quercus sp.).
rozwój Wiosną z jajeczek złożonych jesienią poprzedniego roku wylegają się młode gąsieniczki. Są one podobne do stonogi. W początkowym okresie życia są jasnozielone, a następnie ciemnieją. Gąsienice żerują na pąkach i młodych liściach a pod koniec maja udają się na przepoczwarczenie. Następuje ono na korze drzewa żywicielskiego a poczwarka jest przepasana nitkami mocującymi ją do kory. Poczwarki są barwy brązowej. Rozwój poczwarki trwa około 14 dni. Po wylęgu na początku lata samice składają krążkowate, lekko prześwitujące jaja na gałązkach rośliny żywicielskiej najczęściej w okolicy pąków przyszłorocznych. Jajeczka są składane pojedynczo a młode gąsieniczki wylęgają się wiosną kolejnego roku.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl