Dodano: 0 0000
Samiec Skrzydła obu par z wierzchu brunatne. Na skrzydle tylnym przy wierzchołku występuje 3 – 4 pomarańczowe księżycokształtne plamki oraz bardzo mały ogonek.
Samica Skrzydła obu par brunatne. Na skrzydle przednim przy jego brzegu bocznym występuje niewielka rozmyta pomarańczowa plamka, na skrzydle tylnym wzdłuż jego brzegu bocznego występuje pomarańczowa przepaska i długi ogonek.
Spód skrzydeł Tło spodu skrzydeł brunatno-pomarańczowe. W poprzek obu par skrzydeł wzdłuż brzegu biegnie cienki i delikatny biały prążek. Na skrzydle przednim w okolicy brzegu bocznego występują dwie, trzy okrągłe plamki czarne z białą źrenicą oraz pomiędzy nimi a brzegiem bocznym rozmyta pomarańczowa smuga. Na tylnym skrzydle pomiędzy brzegiem zewnętrznym a białą przepaską znajduje się dość szeroka pomarańczowa smuga ograniczona od obu stron czarnymi plamkami, przy czym plamki położone ku nasadzie skrzydła są okrągłe i posiadają biała źrenicę, a plamki położone ku brzegowi skrzydła są księżycokształtne. Sam brzeg tylnego skrzydła jest obrzeżony cienką białą i czarną linią.
systematyka Rząd: motyle (Lepidoptera)
Rodzina: modraszki (Lycaenidae)
Podrodzina: ogończyki (Theclinae)
Rodzaj: ogończyk (Nordmannia)
wygląd Samiec Skrzydła obu par z wierzchu brunatne. Na skrzydle tylnym przy wierzchołku występuje 3 – 4 pomarańczowe księżycokształtne plamki oraz bardzo mały ogonek.
Samica Skrzydła obu par brunatne. Na skrzydle przednim przy jego brzegu bocznym występuje niewielka rozmyta pomarańczowa plamka, na skrzydle tylnym wzdłuż jego brzegu bocznego występuje pomarańczowa przepaska i długi ogonek.
Spód skrzydeł Tło spodu skrzydeł brunatno-pomarańczowe. W poprzek obu par skrzydeł wzdłuż brzegu biegnie cienki i delikatny biały prążek. Na skrzydle przednim w okolicy brzegu bocznego występują dwie, trzy okrągłe plamki czarne z białą źrenicą oraz pomiędzy nimi a brzegiem bocznym rozmyta pomarańczowa smuga. Na tylnym skrzydle pomiędzy brzegiem zewnętrznym a białą przepaską znajduje się dość szeroka pomarańczowa smuga ograniczona od obu stron czarnymi plamkami, przy czym plamki położone ku nasadzie skrzydła są okrągłe i posiadają biała źrenicę, a plamki położone ku brzegowi skrzydła są księżycokształtne. Sam brzeg tylnego skrzydła jest obrzeżony cienką białą i czarną linią.
występowanie Gatunek ten występuje w całym kraju jednak jest dość lokalny. Najliczniejsze populacje tego gatunku znajdują się na południu kraju. Motyle dorosłe spotyka się na nasłonecznionych murawach i terenach ruderalnych oraz na skrajach lasów i w sadach.
tryb życia Motyle dorosłe latają w dzień przy ciepłej pogodzie odwiedzając różnorodne kwiaty.
pokarm Gąsienice odżywiają się liśćmi śliw (Prunus sp.).
rozwój Na wiosnę z jajeczek wylęgają się młode gąsieniczki. Larwy są grube i krótkie, ubarwione jasnozielono z niewielkimi brunatnawymi plamkami na grzbiecie. Żerują 3 – 4 tygodnie, aby pod koniec maja, na początku czerwca przepoczwarzyć się. Poczwarka czarna lub brunatnoczarna posiada na całym ciele liczne białe plamki służące do kamuflarzu – takie poczwarki przyczepione na wierzchu liścia do złudzenia przypominają ptasie odchody. Dodatkowo na części odwłokowej poczwarki znajdują się liczne kolce. Poczwarka przepasana nicią. Po około dwóch tygodniach – w drugiej dekadzie czerwca wylęgają się dorosłe motyle. Samice składają jaja pojedynczo na korze w rozwidleniach gałązek roślin żywicielskich. Jaja są jasne i spłaszczone, zimują.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl