Dodano: 17 sierpnia 2005
Głowa zabarwiona na żółto. Jedynie na jej szczycie znajduje się trójkątna plamka, która czasem, u niektórych form barwnych może zajmować prawie całą głowę. Przedplecze żółte. Na nim znajduje się 4 do 6 czarnych plam, które mogą łączyć się w jedna duża plamę zapełniającą nieraz prawie całe przedpelcze. Tło pokryw żółte z kanciastymi plamami. Położenie, kształt oraz ilość plam jest bardzo zróżnicowane ze względu na dużą zmienność tego gatunku. Spotyka się okazy o prawie całkowicie żółtych pokrywach z czarnymi, cienkimi, przecinkowatymi plamkami oraz formy o prawie całych czarnych pokrywach, co wygląda jakby tło pokryw było czarne a żółtymi plamkami, jednak zawsze pozostaje żółty brzeg boczny pokryw. Brzeg szwowy jest całkowicie lub częściowo zaciemniony. Odnóża żółte z przyciemnionymi stawami udowo-goleniowymi.
systematyka Rząd: Coleoptera - chrząszcze
Podrząd: Polyphaga - chrząszcze wielożerne
Rodzina: Coccinellidae - biedronkowate
Podrodzina: Coccinellinae
Plemię: Coccinellini
Rodzaj: Propylaea - wrzeciążka
Gatunek: Propylaea quatuordecimpunctata - wrzeciążka
wygląd Głowa zabarwiona na żółto. Jedynie na jej szczycie znajduje się trójkątna plamka, która czasem, u niektórych form barwnych może zajmować prawie całą głowę. Przedplecze żółte. Na nim znajduje się 4 do 6 czarnych plam, które mogą łączyć się w jedna duża plamę zapełniającą nieraz prawie całe przedpelcze. Tło pokryw żółte z kanciastymi plamami. Położenie, kształt oraz ilość plam jest bardzo zróżnicowane ze względu na dużą zmienność tego gatunku. Spotyka się okazy o prawie całkowicie żółtych pokrywach z czarnymi, cienkimi, przecinkowatymi plamkami oraz formy o prawie całych czarnych pokrywach, co wygląda jakby tło pokryw było czarne a żółtymi plamkami, jednak zawsze pozostaje żółty brzeg boczny pokryw. Brzeg szwowy jest całkowicie lub częściowo zaciemniony. Odnóża żółte z przyciemnionymi stawami udowo-goleniowymi.
występowanie Gatunek bardzo pospolity w całym kraju. Spotykany w różnorodnych siedliskach. Bardzo chętnie zamieszkuje środowiska ruderalne i antropogeniczne, preferuje tereny wilgotne.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl