Zezwolenia wędkarskie

Wybierz typy zezwoleń wędkarskich - etap 1

Kalwa Wielka, Kalba, Duza Kalba|pełny opis jeziora
Kompania Mazurska Sp. z o.o. regulamin sprzedaży

Jezioro znajduje się na wysokości 136,9 m n.p.m., w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego.

Wędkarstwo. Dominuje leszcz, szczupak, płoć, okoń. Użytkownikiem rybackim jest gospodarstwo rybackie Kompania Mazurska Pasym Sp. z o.o. Jezioro należy do obwodu rybackiego jeziora Kalwa w zlewni rzeki Łyna nr 19.
Według typologii rybackiej jezioro Kalwa należy do zbiorników typu leszczowego. Wody jeziora Kalwa cechują się bogatym składem gatunkowym ichtiofauny, zarówno pod względem ilościowym, jak również jakościowym. W skład zespołów ichtiofauny zasiedlającej jezioro, wchodzą przede wszystkim gatunki ryb karpiowatych: leszcz, płoć, krąp, lin, ukleja, karaś pospolity i srebrzysty oraz sporadycznie duży karp (dawny uciekinier ze stawów). Sporadycznie trafia się sielawa. Jeśli chodzi o ryby drapieżne (obligatoryjnie i fakultatywnie), to dominuje okoń i szczupak, w zdecydowanie mniejszych ilościach występuje również węgorz i sandacz. Jezioro Kalwa posiada dość dobre warunki rozrodu naturalnego i rekrutacji następujących gatunków ryb: lina, leszcza, płoci, szczupaka i okonia. Liczne zatoki i wypłycania porośnięte roślinnością wodną, stwarzają dogodne warunki do żerowania i rozwoju młodzieży ryb fitofilnych. Rozległa strefa dna kontaktująca się z nagrzanymi wodami epilimnionu sprzyja intensywnej produkcji bentosu, podstawowego pokarmu bentofagów. Niestety latem, dostęp ryb do większej powierzchni dna i zasobów pokarmowych przy wysokich temperaturach jest ograniczony ze względu na ubytki tlenu. Strefa litoralu, obfitująca w roślinność wodną, predysponuje jezioro do wysokiej wydajności ryb fitofilnych., w tym również szczupaka.
Gospodarka zarybieniowa obligatoryjnie oparta jest głównie na szczupaku, jednakże operat rybacki dopuszcza zarybienia fakultatywne węgorzem, linem oraz karasiem pospolitym. Jezioro użytkowane jest w mieszanym typie gospodarki wędkarsko-rybackiej, co znaczy, że główna eksploatacja wykonywana jest przez wędkarzy. Amatorskie połowy ryb dotyczą przede wszystkim szczupaka, okonia, leszcza i płoci oraz węgorza. Rybackie odłowy sieciowe stanowią uzupełnienie odłowów wędkarskich, a ten typ eksploatacji ukierunkowany jest głównie na ryby karpiowate, zgodnie zresztą z koncepcją działań biomanipulacyjnych i walką z postępująca eutrofizacją.
Kajakarstwo. W południowo - zachodniej części jeziora istnieje połączenie z jeziorem Leleskim.
typy zezwoleń cena ilość
Jednodniowe 44,00
Dwudniowe 69,00
Trzydniowe 94,00
Tygodniowe 179,00
Całoroczne - Jedno jezioro z brzegu i lodu 289,00
Całoroczne - Jedno jezioro z łodzi, brzegu i lodu 439,00
Całoroczne VIP - Wszystkie jeziora z łodzi, brzegu i lodu 779,00
Opłata dodatkowa - połów nocą - 1 noc 44,00
Opłata dodatkowa - połów nocą - 2 noce 69,00
Opłata dodatkowa - połów nocą - 3 noce 94,00
Opłata dodatkowa - połów metodą trollingu - 1 dzień 44,00
suma :

Bezpieczeństwo płatności gwarantowane przez Przelewy 24

Płatności Przelewy24.pl
Zobacz przykładowe zezwolenie
statystyki | realizacja : nesta.net.pl