Dodano: 11 października 2012
Zbiornik znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 (PLH200005 Ostoja Augustowska, PLB200002 Puszcza Augustowska) i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sejneńskie, na wysokości 122 m n.p.m.
powierzchnia 36 ha, 39,1 ha (Choiński 1991). 40,37 ha (Dynowski 2012).
głębokość Maks. - 12,2 m, śr. - 3,8 m (Choiński 1991).
klasa czystości W 1995 i 2004 roku wody jeziora zakwalifikowano do II klasy czystości a zbiornik do III kategorii podatności na degradację (Żyła-Pietkiewicz i wsp. 2007). W 2011 roku wg klasyfikacji ekologicznej jezioro zakwalifikowano do stanu bardzo dobrego (Dorochowicz i wsp. 2012).
dorzecze Zielawka (Zelwianka) - Marycha - Czarna Hańcza - Niemen.
dostępność Średnio dostępne ze względu na rozwiniętą roślinność o liściach pływających. Jest kilka pomostów przy prywatnych posesjach - na północy i południowym-zachodzie.
brzegi Najbliższe otoczenie to lasy i podmokłe łąki. Wokół brzegów rozwiną się wąski pas roślinności szuwarowej. W zatokach i przy ciekach szuwar zajmuje duże powierzchnie. płytka część fitolitoralu porośnięta jest nymfeidami.
miejscowość Wilkokuk.
podsumowanie
dodatkowe informacje Zbiornik jest długi na około 1 km i szeroki na ponad 0,5 km. Jezioro jest przepływowe. Na wschodzie znajduje się niewielki dopływ odwadniający okoliczne łąki, a na zachodzie jest odpływ do sąsiedniego jeziora Zelwa.
Jezioro należy do obwodu rybackiego jeziora Zelwa w zlewni rzeki Marycha nr 27.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl