nazwa zdjęcia
Przewrotka wielka, Disciseda bovista (Klotzsch) Henn. 1903
Drewniak pierzasty, Hypoxylon howeanum Peck 1872
Dzwonkówka szara, Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm. 1871
Drobnołuszczak zielonawoszary, Pluteus salicinus (Pers.) P. Kumm. 1871
Drobnołuszczak trocinowy, Pluteus petasatus (Fr.) Gillet 1876
Dzwonkówka strefowana, Entoloma undatum (Fr.) M.M. Moser 1978
Łzawnik rozciekliwy, Dacrymyces stillatus Nees 1816
Dzwonkówka ochrowa, Entoloma cetratum (Fr.) M.M. Moser 1978
Warstwiak zwęglony, Daldinia concentrica (Bolton) Ces. & De Not. 1863
Drewniak brunatny, Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr. 1849
Drobnołuszczak gruczołowaty, Pluteus plautus (Weinm.) Gillet 1876
Dzwonkówka trująca, Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm. 1871
Drewniczka drobnopora, Schizopora flavipora (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Ryvarden 1985
Drewniczek czyreniowy*, x
Drewniczek drobnopory*, x
Drobnokulkowiec dębu, Microsphaera alphitoides Griffon & Maubl. 1912
Drobnoporek popielaty, Postia tephroleuca (Fr.) Jülich 1982
Dzikie kartofle*, x
Dzwonkówka kosmatotrzonowa, Entoloma hirtipes (Schumach.) M.M. Moser 1978
Drobnołuszczak czarnożyłkowy, Pluteus umbrosus (Pers.) P. Kumm. 1871
Dwójlistek towarzyski*, x
Dwupokrewniak obrzeżony, Biscogniauxia marginata (Fr.) Pouzar 1979
Dwuzarodniczka cytrynowa, Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. Carp. 1974
Drobnoporek modrobiały*, x
Drobnołuszczak żółtawy, Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm. 1871
Drobnoporek gorzki, Postia stiptica (Pers.) Jülich 1982
Jamczatka wielkopora, Datronia mollis (Sommerf.) Donk 1966
Dębiak*, x
Dzwonkówka tarczowata, Entoloma clypeatum (L.) P. Kumm. 1871
Dubiel*, x
Dźwikrąg*, x
Dębowy*, x
Drewniak wielokształtny, Hypoxylon multiforme var. multiforme (Fr.) Fr. 1849
Drobnołuszczak jeleni, Pluteus cervinus P. Kumm. 1871
Daszak jeleni*, x
Dzwonkówka wiosenna, Entoloma vernum S. Lundell 1937
Łzawniczka kustrzebkowata, Ditiola peziziformis (Lév.) D.A. Reid 1974
Gmatwica chropowata, Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. 1888
Dzieżka pomarańczowa, Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel 1870
Gmatwek dębowy, Daedalea quercina (L.) Pers. 1821
Twardnica bulwiasta, Dumontinia tuberosa (Bull.) L.M. Kohn 1979

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl