nazwa zdjęcia
Świerzbik białokropek, Cyclophora albipunctata Hufnagel 1767
Srebrzynka białopasa, Deltote bankiana Fabricius 1775
Przezierka pokrzywianka, Anania hortulata Linnaeus 1758
Peryzoma żółtopaska, Perizoma flavofasciata Thunberg 1792
Wieczernica królica, Acronicta leporina Linnaeus 1758
Moczarynka dwukropka, Rivula sericealis Scopoli 1763
Niedźwiedziówka kaja, Arctia caja Linnaeus 1758
Pióropuszowiec powabny, Actinotia polyodon Clerck 1759
Morka wierzbówka, Xanthia icteritia Hufnagel 1766
Poproch cetyniak, Bupalus piniaria Linnaeus 1758
Paśnik jesieniak, Epirrita autumnata Borkhausen 1794
Błyszczka jarzynówka, Autographa gamma Linnaeus 1758
Bujanka większa, Bombylius major Linnaeus 1758
Przyziemek poplamiony, Agriphila inquinatella Denis et Schiffermüller 1775
Ryjaczek owłosiny, Pediasia luteella Denis et Schiffermüller 1775
Smokowiec brązowożółty, Pyrausta despicata Scopoli 1763
Rolnica panewka, Xestia c-nigrum Linnaeus 1758
Wojsiłka pospolita, Panorpa communis Linnaeus, 1758
Lśniak szmaragdek, Adscita statices (Linnaeus, 1758)
Synaphe, Synaphe punctalis Fabricius 1775
Przyklejek trawny, Chrysoteuchia culmella Linnaeus 1758
Kuprówka złotnica, Euproctis similis Moore 1879
Wachlarzyk pratella, Crambus pratella Linnaeus 1758
Krocznik odwrotnik, Idaea aversata Linnaeus 1758
Wachlarzyk trawny, Crambus lathoniellus Germar & Zincken 1817
Zając bielak, Lepus timidus L.
Piżmak, Ondatra zibethicus
Daniel europejski, Dama dama L.
Ślimak żółtawy, Helix lutescens
Tygrzyk paskowany, Argiope bruennichi
Szczeżuja wielka, Anodonta cygnea
Wynurt, Ceruchus chrysomelinus
Trzepla zielona, Ophiogomphus cecilia
Karczownik, Arvicola terrestris
Biegacz granulowany, Carabus granulatus
Biegacz ogrodowy, Carabus hortensis
Biegacz wręgaty, Carabus cancellatus
Biegacz obrzeżony, Carabus marginalis
Kuropatwa, Perdix perdix
Ślimak winniczek, Helix pomatia
Dzwoniec, Carduelis chloris
Biegacz fioletowy, Carabus violaceus
Zalotka białoczelna, Leucorrhinia albifrons
Dymówka, Hirundo rustica
Rynnica wierzbowa, Chrysomela saliceti
Rynnica osikowa, Chrysomela tremula
Rynnica dwudziestoplama, Chrysomela vigintipunctata
Rynnica lapońska, Chrysomela lapponica
Modraszek telejus, Maculinea teleius
Ohar, Tadorna tadorna
Krasopani hera, Callimorpha quadripunctaria
Zaloka większa, Leucorrhinia pectoralis
Kopciuszek, Phoenicurus ochruros
Poskrzypka leśna, Lilioceris merdigera
Poskrzypka liliowa, Lilioceris lilii
Ciołek matowy, Dorcus parallelepipedus
Pijawka lekarska, Hirudo medicinalis
Kwiczoł, Turdus pilaris
Rynnica topolowa, Chrysomela populi
Kałdunica zielona, Gastrophysa viridula
Hurmak olszowiec, Agelastica alni
Ponurek Schneidera, Boros schneideri
Zagłębek bruzdkowany, Rhysodes sulcatus
Ogorzałka, Aythya marila
Bogatka, Parus major
Pozornik mały, Trachys minutus
Zrąbień dębowiec, Chrysobothris affinis
Zgniotek szkarłatny, Cucujus haematodes
Lodówka, Clangula hymealis
Krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra
Krowieńczak księżycoróg, Copris lunaris
Biegacz skórzasty, Carabus coriaceus
Biegacz urozmaicony, Carabus variolosus
Wodnik, Rallus aquaticus
Gąsiorek, Lanius collurio
Zgniotek cynobrowy, Cucujus cinnaberinus
Jelonek rogacz, Lucanus cervus
Batalion, Philomachus pugnax
Racicznica zmienna, Dreissena polymorpha
Skójka malarska, Unio pictorum
Skójka zaostrzona, Unio tumidus
Skójka gruboskorupowa, Unio crassus
Szczeżuja pospolita, Anodonta anatina
Kos, Turdus merula
Zimowek pozłotnik, Agriopis aurantiaria
Szypleć leszczyniak, Angerona prunaria
Włochacz kolczatek, Apocheima hispidaria
Foka szara, Halichoerus grypus
Kret europejski, Talpa europaea
Nurogęś (Tracz nurogęś), Mergus merganser
Remiz, Remiz pendulinius
Szklarka zielona, Cordulia aenea
Gadziogłówka zwyczajna, Gomphus vulgatissimus
Pałątka południowa, Lestes barbarus
Pałątka podobna, Lestes dryas
Ważka czteroplama, Libellula quadrimaculata
Łunica czerwona, Pyrrhosoma nymphula
Szablak żółty, Sympetrum flaveolum
Szablak krwisty, Sympetrum sanguineum
Pliszka żółta, Motacilla flava

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl