Definicji szlaku turystycznego jest wiele. Ogólnie opisując ten termin, jest to trasa, którą oznaczono określonymi ustawowo (chociaż w praktyce nie zawsze) specjalnymi symbolami i znakami. Znaki umieszczone na całej długości wytyczonej wcześniej trasy, pokazują jej przebieg i umożliwiają odnalezienie właściwego kierunku poruszania się po szlaku.

Istnieje wiele podziałów szlaków, gdzie za kryterium przyjmuje się ich długość, tematykę, czy tez środek transportu jakim poruszamy się po trasach. Możemy wyróżnić szlaki: piesze, rowerowe, samochodowe, żeglugowe, kajakowe, narciarskie, historyczne, przyrodnicze, jeździeckie, pielgrzymkowe, spacerowe, przyrodnicze ścieżki dydaktyczne, historyczne ścieżki dydaktyczne itp.

Szlaki powinny być znakowane przez specjalistów - osoby znające region oraz temat, którego dotyczy trasa. Długie szlaki rowerowe, piesze lub kajakowe powinny być konsultowane z przewodnikami turystycznymi, natomiast ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne powinni wytyczać pracownicy Lasów Państwowych w porozumieniu z naukowcami prowadzącymi badania na danym terenie, znający miejscowe ciekawostki i nie popełniający merytorycznych błędów. Powinno dążyć się aby w grupie osób odpowiedzialnych za przebieg i znakowanie tras znalazło się jak najwięcej specjalistów z różnych dziedzin.

Obecnie coraz popularniejsze stają sie małe, poręczne urządzenia (odbiorniki GPS), zastępujące mapy papierowe i znaki na szlakach, wielokrotnie szpecące trasę marszruty. Dzięki GPS-om jesteśmy w stanie dokładnie określić naszą pozycję i kontrolować czy trzymamy się wyznaczonej wcześniej trasy.

Poniżej prezentujemy najbardziej aktualną wersję koncepcji systemu szlaków rowerowych spełniających potrzeby aktualnej turystyki rowerowej oraz Księgę Znakarską Warmii i Mazur autorstwa mgr Krzysztofa Kowalczyka, przewodnika turystycznego:

  • Koncepcja systemu szlaków rowerowych spełniających potrzeby aktualnej turystyki rowerowej
  • Księga Znakarska Warmii i Mazur. Zbiór zasad niezbędnych do projektowania nizinnych szlaków turystycznych ich znakowania oraz kontroli i oceny (03.11.2015).

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl