nazwa zdjęcia
Kuprówka złotnica, Euproctis similis Moore 1879
Krocznik odwrotnik, Idaea aversata Linnaeus 1758
Karczownik, Arvicola terrestris
Kuropatwa, Perdix perdix
Krasopani hera, Callimorpha quadripunctaria
Kopciuszek, Phoenicurus ochruros
Kwiczoł, Turdus pilaris
Kałdunica zielona, Gastrophysa viridula
Krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra
Krowieńczak księżycoróg, Copris lunaris
Kos, Turdus merula
Kret europejski, Talpa europaea
Kornik drukarz, Ips typographus
Kuprówka rudnica, Euproctis similis
Kowalik, Sitta europaea
Kopyciak natrawny, Hoplia graminicola
Kopyciak zielony, Hoplia parvula
Keratella cochlearis, Keratella cochlearis
Keratella quadrata, Keratella quadrata
Kellicottia longispina, Kellicottia longispina
Kostrzeń, Sinodendron cylindricum
Królik dziki, Oryctolagus cuniculus
Kuna domowa, Martes foina
Kuna leśna, Martes martes
Konik polski, Equus gmelini
Krzyżówka, Anas platyrhynchos
Kania czarna, Milvus migrans
Kania ruda, Milvus milvus
Kaczka hełmiatka, Netta rufina
Kobuz, Falco subbuteo
Kokoszka wodna, Gallinula chloropus
Kormoran czarny, Phalacrocorax carbo
Krogulec, Accipiter nisus
Kruk, Corvus corax
Kulik wielki, Numenius arquata
Kulon, Burhinus oedicnemus
Kumak górski, Bombina variegata
Kumak nizinny, Bombina bombina
Krąp, Blicca bjoerkna
Koza, Cobitis taenia
Kleń, Leusiscus cephalus
Kiełb, Gobio gobio
Karp, Cyprinus carpio
Karaś, Carassius carassius
Komonica sp., Lotus sp.
Koniczyna biała, Trifolium repens
Kosaciec żółty, Iris pseudoacorus
Kalina koralowa, Viburnum opulus
Konwalia majowa, Convallaria majalis
Kopytnik pospolity, Asarum europaeum
Krwawnik pospolity, Achillea millefolium

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl