nazwa zdjęcia
Paździutek wiotki, Symphytocarpus flaccidus (Lister) Ing & Nann.-Bremek. 1967
Skórnik aksamitny, Stereum subtomentosum Pouzar 1964
Skórnik pilśniowaty*, x
Stroczek bursztynowy, Serpula tignicola (Harmsen) M.P. Christ. 1960
Siatkowiec jodłowy*, x
Skórnik szorstki, Stereum hirsutum (Willd.) Pers. 1800
Skórnik kosmaty*, x
Zygotek wielki, Syzygites megalocarpus Ehrenb. 1818
Skórnik sosnowy*, x
Smolucha świerkowa, Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. 1881
Strzępiak włókienkowaty, Inocybe fibrosoides Kühner 1933
Serojeszka krucha*, x
Skórzak rosisty*, x
Strzępiak porysowany, Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm. 1871
Strzępiak popękany*, x
Strzępiak strzępkowaty*, x
Stożkówka delikatna, Conocybe apala (Fr.) Arnolds 2003
Stożkogłówka biała*, x
Stożkówka biała*, x
Stożkówka białotrzonowa*, x
Stułka cynamonowa, Coltricia cinnamomea (Jacq.) Murrill 1904
Kosmatka brązowa, Sphaerosporella brunnea (Alb. & Schwein.) Svrcek & Kubicka 1961
Stożkówka wielkozarodnikowa, Conocybe macrospora (G.F. Atk.) Hauskn. 2003
Stożkogłówka wielkozarodnikowa*, x
Skórzak krwistoblaszkowy*, x
Szyszkówka świerkowa, Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer 1962
Spinka fioletowotrzonowa, Rickenella swartzii (Fr.) Kuyper 1983
Stroszka gronostajowa*, x
Strzępkoskórka kolista*, x
Strzępkoząb drobnopory*, x
Strzępiak poszarpany, Inocybe lacera var. lacera (Fr.) P. Kumm. 1871
Serojeszka śmierdząca*, x
Sarniak dachówkowaty, Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst. 1881
Sarna*, x
Siarna*, x
Smoluch, x
Sowa**, x
Szczeciniak rdzawy, Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév. 1846
Skórnik rdzawy*, x
Szczecinkowiec rdzawy*, x
Siatkowiec garbaty*, x
Skórnik krwawiący, Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr. 1838
Skórnik kędzierzawy*, x
Drewniczka drobnopora, Schizopora flavipora (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Ryvarden 1985
Strzępkoząb żółtopory*, x
Strzykacz gwiazdkowaty, Sphaerobolus stellatus Tode 1790
Stęchlinek mózgowaty*, x
Szpileczka czerniejąca, Spinellus fusiger (Link) Tiegh. 1875
Strzępek połowofiołkowy*, x
Tęgoskór kurzawkowy, Scleroderma bovista Fr. 1829
Szczetkostopek szpilkowy*, x
Tęgoskór cytrynowy, Scleroderma citrinum Pers. 1801
Smardz*, x
Strzępka wiązkowa*, x
Sitak*, x
Sitek*, x
Sitarz*, x
Sitosz*, x
Sitnik*, x
Sitarek*, x
Sitka*, x
Sitacz*, x
Sitnik**, x
Sośniak*, x
Sośniaczek*, x
Sosnal*, x
Smardz pospolity, Morchella vulgaris (Pers.) Boud. 1897
Smarcel*, x
Smardz kręgielkowaty*, x
Smardz spiczasty*, x
Smardz stożkowy*, x
Smardz stożkowaty*, x
Smorz*, x
Smordz*, x
Smorcel*, x
Sinka*, x
Szyszkowiec szyszkowaty*, x
Szyszkowiec łuskowaty, Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. 1860
Stągiewka jadalna*, x
Stroczek lisica*, x
Siatkowiec płotowy*, x
Skórzak płotowy*, x
Skórnik purpurowy*, x
Skórniak purpurowy*, x
Stroczek leśny, Serpula himantioides (Fr.) P. Karst. 1885
Stroczek fiołkowy*, x
Szaroporka podpalana, Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. 1880
Szaroporka odymiona, Bjerkandera fumosa (Pers.) P. Karst. 1880
Pierścieniak białoniebieski, Stropharia caerulea Kreisel 1980
Smolarz*, x
Sadzak*, x
Suchogłówka korowa, Phleogena faginea (Fr.) Link 1833
Słonecznik*, x
Skórzak różnobarwny*, x
Siny grzybek*, x
Siniec*, x
Sinek*, x
Siniuch*, x
Szyszkolubka kolczasta*, x
Sadówka*, x
Sadówka podsadka*, x
Sorokop*, x
Sieduń*, x
Siedź*, x
Siedzuń borowy*, x
Szmaciak*, x
Szmaciak gałęzisty*, x
Strzępiak kędzierzawy*, x
Siedzuń sosnowy, Sparassis crispa (Wulfen) Fr. 1821
Smardz cuchnący*, x
Sromotnik*, x
Sromotnik bezwstydny*, x
Sromotnik śmierdzący*, x
Sromotnik wstydliwy*, x
Słupiak cuchnący*, x
Strocznik trzęsakowaty, Merulius tremellosus Schrad. 1794
Stroczek trzęsidłowaty*, x
Stroczek trzęśliwy*, x
Stroczek kisielcowaty*, x
Stroszek trzęsawkowy*, x
Siniak**, x
Siniuch**, x
Skórzak łuszczkowaty*, x
Skórzak pstrokaty*, x
Stułka trwała*, x
Stułka*, x
Sarna zaroślowa*, x
Sarna*, x
Skrzypiel*, x
Serojeszkówka fioletowa*, x
Serojeszkówka fiołkowa*, x
Szampion*, x
Stojaczek*, x
Stojak*, x
Siniak*, x
Surojadka*, x
Serowiatka*, x
Serowiatka*, x
Syrojeżka*, x
Surowiatka*, x
Siatkowiec czerwony*, x
Siatkowiec drzewiasty*, x
Siatkowiec dębowy*, x
Szczękacz galaretowaty*, x
Skórzak miękki*, x
Skórzak nieckowaty*, x
Siatkowiec brzozowy*, x
Siatkowiec wiotki*, x
Siatkowiec pstry*, x
Skórzak brzozowy*, x
Skórzak różnobarwny*, x
Stroszka strzelista*, x
Stroszka cielista*, x
Sowa*, x
Słonka*, x
Łysiczka niebieskozielona, Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél. 1872
Tęgoskór brodawkowany, Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers. 1801
Spinka pomarańczowa, Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. 1973
Czarka austriacka, Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. 1907
Szyszkolubka kolczasta, Auriscalpium vulgare Gray 1821
Pierścieniak grynszpanowy, Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél. 1872
Rozszczepka pospolita, Schizophyllum commune Fr. 1815
Stułka piaskowa, Coltricia perennis (L.) Murrill 1903
Maślak pstry, Suillus variegatus (Sw.) Kuntze 1898
Maślak zwyczajny, Suillus luteus (L.) Roussel 1796
Sromotnik smrodliwy, Phallus impudicus L. 1753
Maślak żółty, Suillus grevillei (Klotzsch) Singer 1951
Maślak ziarnisty, Suillus granulatus (L.) Snell 1944
Maślak sitarz, Suillus bovinus (Pers.) Kuntze 1898
Ząbkowiec ochrowy, Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray 1821
Czarka szkarłatna, Sarcoscypha coccinea (Jacq.) Sacc. 1889
Szyszkówka gorzkawa, Strobilurus tenacellus (Pers.) Singer 1962
Smardzówka czeska, Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud. 1907

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl