Krajoznawstwo jest to ruch społeczny ściśle związany z uprawianiem różnych form turystyki. Celem jego jest poznawanie kraju ojczystego i zagranicy, gromadzenie wiadomości i popularyzowanie ich. Jednym z celów krajoznawstwa, jest także utrwalanie i pomnażanie zasobów przyrody i kultury. Prezentowany w naszym informatorze obszar obfituje w ciekawostki nie tylko kulturowe ale i przyrodnicze. One również będą prezentowane obok kościołów, zamków, mostów czy innych budowli.

Tradycje polskiego krajoznawstwa sięgają XVIII wieku. Pierwszymi organizacjami zajmującymi się krajoznawstwem były Polskie Towarzystwo Tatrzańskie powstałe w 1873 roku i Polskie Towarzystwa Krajoznawcze założone w 1906 roku. Ich tradycje kontynuuje Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze powstałe w 1950 roku z połączenia wcześniej wymienionych towarzystw.

 

W naszym informatorze koncentrujemy się na województwie warmińsko-mazurskim, które zamieszkuje około 1,5 mln osób, z czego 60% to mieszkańcy miast. Pod względem liczebności mieszkańców region zajmuje 12 miejsce w kraju. Na 1 km2 przypada 60 osób, ponad dwukrotnie mniej niż przeciętnie w kraju.

Administracyjnie województwo podzielone jest na 116 gmin, w tym 16 miejskich, 33 gminy obejmujące miasta i obszary wiejskie oraz 67 gmin wiejskich. Gminy tworzą 17 powiatów, a dwa największe miasta regionu - Olsztyn i Elbląg mają status powiatów grodzkich. Na obszarze województwa 49 miejscowości ma prawa miejskie. 38 z nich to miasta, w których liczba ludności nie przekracza 20 tys. osób, a tylko w dwóch ośrodkach - Olsztynie i Elblągu mieszka więcej niż 100 tys. osób.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nesta2/domains/jezioro.com.pl/application/modules/przyroda/views/scripts/index/first-page.phtml on line 7

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl