nazwa zdjęcia
Lśniak szmaragdek, Adscita statices (Linnaeus, 1758)
Zając bielak, Lepus timidus L.
Zalotka białoczelna, Leucorrhinia albifrons
Zaloka większa, Leucorrhinia pectoralis
Poskrzypka liliowa, Lilioceris lilii
Poskrzypka leśna, Lilioceris merdigera
Lodówka, Clangula hymealis
Krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra
Gąsiorek, Lanius collurio
Jelonek rogacz, Lucanus cervus
Ważka czteroplama, Libellula quadrimaculata
Pałątka podobna, Lestes dryas
Pałątka południowa, Lestes barbarus
Szczotecznica kłociówka, Laelia coenosa
Białka wierzbówka, Leucoma salicis
Ważka płaskobrzucha, Libellula depressa
Ważka żółta, Libellula fulva
Lecicha pospolita, Orthetrum cancellatum
Pokłonnik kamilla, Limenitis camilla
Pokłonnik osinowiec, Limenitis populi
Barczatka dębówka, Lasiocampa quercus
Lotnica zyska, Aglia tau
Białoząbka dwubarwica, Leucodonta bicoloria (Den. & Schiff.)
Lis rudy, Vulpes vulpes
Ryś, Lynx lynx
Wydra, Lutra lutra
Zając szarak, Lepus europaeus
Cietrzew, Lyrurus tetrix
Śmieszka, Larus ridibundus
Jaszczurka zielona, Lacerta viridis
Jaszczurka zwinka, Lacerta agilis
Jaszczurka żyworodna, Lacerta vivipara
Słonecznica, Leucaspius delineatus
Minog rzeczny, Lampetra fluviatilis
Miętus, Lota lota
Lipień, Thymallus thymallus
Lin, Tinca tinca
Leszcz, Abramis brama
Kleń, Leusiscus cephalus
Jelec, Leuciscus leuciscus
Jaź, Leuciscus idus
Wietek gorczycznik, Leptidea sinapis (L.)
Listkowiec cytrynek, Gonepteryx rhamni (L.)
Nastrosz topolowiec, Laothoe populi Linnaeus 1758
Nastrosz osinowiec, Laothoe amurensis Staudinger 1879
Czerwończyk żarek, Lycaena phlaeas (L.)
Czerwończyk fioletek, Lycaena helle (Den. & Schiff.)
Czerwończyk nieparek, Lycaena dispar (Haw.)
Czerwończyk dukacik, Lycaena virgaureae (L.)
Czerwończyk uroczek, Lycaena tityrus (Poda)
Czerwończyk zamgleniec, Lycaena alciphron (Rott.)
Czerwończyk płomieniec, Lycaena hippothoe (L.)
Komonica sp., Lotus sp.
Łubin, Lupinus sp.
Zimoziół północny, Linnae borealis
Grzybieńczyk wodny, Limnanthemum nymphoides

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl