nazwa zdjęcia
Czernidłowiec wielkokapeluszowy, Coprinopsis macrocephala (Berk.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
Czernidłak fałdowany*, x
Czernidłak ozdobny*, x
Lejkówka strumykowa, Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm. 1871
Czubajeczka brązowoczerwonawa, Lepiota brunneoincarnata Chodat & C. Martín 1889
Lejkówka dusząca, Clitocybe fragrans (With.) P. Kumm. 1871
Lejkówka rzodkiewkowata, Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper 1981
Czernidłowiec bladożółtawy, Coprinopsis marcescibilis (Britzelm.) Örstadius & E. Larss. 2008
Pieniążek drobniutki, Collybia cirrhata (Schumach.) Quél. 1872
Czasznica oczkowata*, x
Czernidłaczek pniowy, Coprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
Czernidłak pniowy*, x
Czernidłak delikatny*, x
Czernidłak żółtołuseczkowy*, x
Czernidłaczek żółtołuseczkowy, Coprinellus xanthothrix (Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson 2001
Rzęsostopek źdźbłowy, Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill 1915
Chropiatka pędzelkowata, Thelephora penicillata (Pers.) Fr. 1821
Chropiatka piórowata*, x
Stożkówka delikatna, Conocybe apala (Fr.) Arnolds 2003
Stułka cynamonowa, Coltricia cinnamomea (Jacq.) Murrill 1904
Borowiczka niebieszczejąca, Chamonixia caespitosa Rolland 1899
Czernidłaczek kanciastozarodnikowy, Coprinellus angulatus (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
Czernidłak kanciastozarodnikowy*, x
Gnilica cienka, Coniophora arida (Fr.) P. Karst. 1868
Stożkówka wielkozarodnikowa, Conocybe macrospora (G.F. Atk.) Hauskn. 2003
Zasłonak krzywonogi, Cortinarius valgus Fr. 1838
Czubówka biała*, x
Czubówka biaława*, x
Chropiatka lejkowata, Thelephora caryophyllea (Schaeff.) Pers. 1801
Chropiatka goździkowata*, x
Zasłonak wełnisty, Cortinarius laniger Fr. 1838
Zasłonak purpurowoblaszkowy, Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gillet 1874
Lejkówka dwubarwna, Clitocybe metachroa (Fr.) P. Kumm. 1871
Czubajeczka rzodkiewkowata, Lepiota erminea (Fr.) Gillet 1874
Czubajeczka biała*, x
Goździeniowiec miodowy, Clavulinopsis helvola (Pers.) Corner 1950
Chruściel*, x
Chrząszcz pieprzny*, x
Chrząszcz*, x
Chrząstka*, x
Zasłonak pospolity, Cortinarius trivialis J.E. Lange 1940
Czubajka białotrzonowa, Macrolepiota excoriata (Schaeff.) M.M. Moser 1978
Czubajka bezskórkowa*, x
Czubajka otarta*, x
Czubajka wyłuszczona*, x
Czyreń rdzawy, Phellinus ferruginosus (Schrad.) Pat. 1900
Czyreń śliwowy, Phellinus pomaceus (Pers.) Maire 1933
Czyreń gąbczasty, Phellinus contiguus (Pers.) Pat. 1928
Lejkówka liściowa, Clitocybe phyllophila (Pers.) P. Kumm. 1871
Kubek ołowiowoszary, Cyathus olla (Batsch) Pers. 1801
Czarkówka ogrodowa*, x
Czubek*, x
Czubajeczka jeżowata, Lepiota echinacea J.E. Lange 1940
Maślaczek pieprzowy, Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille 1908
Chropiatka pospolita, Thelephora terrestris Ehrh. 1787
Chropiatka przyziemna*, x
Gnilica mózgowata, Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst. 1868
Ciżmówka zmienna, Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm. 1871
Buławinka czerwona, Claviceps purpurea (Fr.) Tul. 1883
Czasznica olbrzymia*, x
Pięknoróg największy, Calocera viscosa (Pers.) Fr. 1821
Gęśnica wiosenna, Calocybe gambosa (Fr.) Donk 1962
Czerwonka*, x
Klejek czerwonawy, Chroogomphus rutilus var. rutilus (Schaeff.) O.K. Mill. 1964
Czop jemiołak*, x
Czyr ogniowy*, x
Lejkówka zielonawa, Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. 1871
Czernidłak pospolity, Coprinus atramentarius (Bull.) Fr. 1838
Czernidlak**, x
Czernidłak odroślowy*, x
Goździeńczyk popielaty, Clavulina cinerea f. cinerea (Bull.) J. Schröt. 1888
Goździeńczyk grzebieniasty, Clavulina coralloides (L.) J. Schröt. 1888
Czerwononóżka*, x
Kubek prążkowany, Cyathus striatus (Huds.) Hoffm. 1801 Cyathus striatus Willd.
Czarkówka porysowana*, x
Czernidłak gromadny, Coprinus disseminatus (Pers.) Gray 1821
Czernidlak*, x
Bruzdniczek największy, Clitopilus prunulus (Scop.) Fr. 1871
Cewiak wątrobowy*, x
Czerwona noga*, x
Czaga*, x
Czarna huba*, x
Czyr brzozowy*, x
Zasłonak wonny, Cortinarius traganus (Fr.) Fr. 1838
Lejkówka buławotrzonowa, Clitocybe clavipes (Pers.) P. Kumm. 1871
Czarci*, x
Czubatka*, x
Chochółka*, x
Czeszczewik*, x
Czarny koźlarz*, x
Czerwony koźlarz*, x
Czerwony łebiec*, x
Czerwony świniak*, x
Czerwonogłówka*, x
Czarnulka*, x
Czyr hubkowy*, x
Ciżmówka miękka, Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude 1857
Czyreń kropkowany*, x
Czubajka wyniosła*, x
Czubajka sowa*, x
Czubajka czerwieniejąca, Macrolepiota rhacodes var. rhacodes (Vittad.) Singer 1951
Czubajka*, x
Maczużnik bojowy, Cordyceps militaris (L.) Link 1833
Członka naga*, x
Członka psia*, x
Czasza workowata*, x
Czasza oczkowa*, x
Czasza oczkowata*, x
Koronówka rozgałęziona, Clavicorona pyxidata (Pers.) Donk 1947
Czernidłak ozdobny*, x
Czubajeczka grzebieniasta*, x
Lejkówka szarawa, Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. 1871
Czyreń osikowy, Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & Borissov 1953
Czernidłak fałdowany, Coprinus plicatilis (Curtis) Fr. 1838
Maczużnik nasięźrzałowy, Cordyceps ophioglossoides (Ehrh.) Link 1833
Lejkówka żółtobrązowa, Clitocybe gibba (Pers.) P. Kumm. 1871
Czarka austriacka, Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. 1907
Zasłonak osłonięty, Cortinarius armillatus (Alb. & Schwein.) Fr. 1838
Chropiatka cuchnąca, Thelephora palmata (Scop.) Fr. 1821
Ziarnówka ochrowożółta, Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod 1889
Czyreń dębowy, Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin 1928
Czyreń sosnowy, Phellinus pini (Brot.) Bondartsev & Singer 1941
Czernidłak kołpakowaty, Coprinus comatus (O.F. Müll.) Gray 1797
Pieprznik jadalny, Cantharellus cibarius var. cibarius (Fr.) Quél. 1888
Czubajka kania, Macrolepiota procera var. procera (Scop.) Singer 1948
Stułka piaskowa, Coltricia perennis (L.) Murrill 1903
Czubajeczka cuchnąca, Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm. 1871
Czarka szkarłatna, Sarcoscypha coccinea (Jacq.) Sacc. 1889
Chrząstkoskórnik purpurowy, Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar 1959
Czernidłak błyszczący, Coprinus micaceus (Bull.) Fr. 1838
Kielonka błyszcząca, Caloscypha fulgens (Pers.) Boud. 1885
Czyreń rozpostarty, Phellinus punctatus (Fr.) Pilát 1942
Czyreń ogniowy, Phellinus igniarius (L.) Quél. 1886

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl