nazwa zdjęcia
Tatrzyca kubiankowata, Tatraea dumbirensis (Velen.) Svrcek 1993
Niszczyk liściastodrzewny, Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden 1972
Niszczyk iglastodrzewny, Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden 1972
Berłóweczka czeska, Tulostoma kotlabae Pouzar 1958
Gąska mydlana, Tricholoma saponaceum var. sulphurinum (Quél.) Rea 1922
Gąska żółtobrunatna, Tricholoma fulvum (Bull.) Sacc. 1913
Chropiatka pędzelkowata, Thelephora penicillata (Pers.) Fr. 1821
Twardzioszek czerwonobrązowy, Marasmius curreyi Berk. & Broome 1879
Twardzioszek ceglastoczerwony*, x
Popielatek węglolubny, Tephrocybe anthracophila (Lasch) P.D. Orton 1969
Trufla omszona, Tuber puberulum Berk. & Broome 1846
Włosówka zielona, Trichoderma viride Pers. 1794
Chropiatka lejkowata, Thelephora caryophyllea (Schaeff.) Pers. 1801
Trzęsak kulistozarodnikowy, Tremella globispora D.A. Reid 1970
Ponurnik aksamitny, Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara 1992
Berłóweczka frędzelkowana, Tulostoma fimbriatum Fr. 1829
Gąska biaława, Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm. 1871
Gąska niekształtna, Tricholoma portentosum (Fr.) Quél. 1872
Gąska topolowa, Tricholoma populinum J.E. Lange 1933
Gąska dachówkowata, Tricholoma imbricatum (Fr.) P. Kumm. 1871
Wrośniak garbaty, Trametes gibbosa (Pers.) Fr. 1838
Białak śnieżysty, Tyromyces chioneus (Fr.) P. Karst. 1881
Chropiatka pospolita, Thelephora terrestris Ehrh. 1787
Ponurnik klapouchy, Tapinella panuoides (Batsch) E.-J. Gilbert 1931
Twardzioszek gromadny*, x
Twardzioszek nieprzyjemny*, x
Niszczyk ząbkowaty, Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden 1972
Tęgoskór kurzawkowy, Scleroderma bovista Fr. 1829
Twardzioszek szyszkowy*, x
Tęgoskór cytrynowy, Scleroderma citrinum Pers. 1801
Trufla polska*, x
Tęgoskór cuchnący*, x
Tęgoskór żółtawy*, x
Tęgoskór brodawkowaty*, x
Trufla toruńska*, x
Twardzioszek*, x
Gąska siarkowa, Tricholoma sulphureum var. sulphureum (Bull.) P. Kumm. 1871
Trzęsak pomarańczowy*, x
Trzęsak złotożółty*, x
Trzęsidło pomarańczowe*, x
Trzęsak listkowaty, Tremella foliacea Pers. 1800
Trzęsidło kędzierzawe*, x
Trzęsidło strzępiaste*, x
Wrośniak anyżkowy, Trametes suaveolens (L.) Fr. 1838
Twardak*, x
Białak bladoniebieskawy, Tyromyces subcaesius A. David 1974
Tańcówka*, x
Wrośniak płowy, Trametes cervina (Schwein.) Bres. 1903
Wrośniak różnobarwny, Trametes versicolor (L.) Lloyd 1921
Tłuszcz*, x
Tłustocha*, x
Trzęsidło mózgowate*, x
Twardziak tygrysi, Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. 1825
Twardziak muszlowy, Panus conchatus [= Lentinus conchatus] (Bull.) Fr. 1838
Turek*, x
Trzepietak*, x
Gąska wielka, Tricholoma colossus (Fr.) Quél. 1872
Gąska zielonka, Tricholoma equestre var. equestre (L.) P. Kumm. 1871
Trąbka kłaczkowata, Tubaria consperesa Pers.) Fayod 1889
Trąbka nakrapiana*
Trąbka rozsiana*
Trzęsak strzępiasty*, x
Tęgoskór brodawkowany, Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers. 1801
Trąbka zimowa, Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet 1876
Twardziak łuskowaty, Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns 1985
Chropiatka cuchnąca, Thelephora palmata (Scop.) Fr. 1821
Tęgoskór pospolity*, x
Gąska kroplistobrzegowa, Tricholoma pessundatum (Fr.) Quél. 1821
Goryczak żółciowy, Tylopilus felleus (Bull.) P. Karst. 1881
Trzęsak pomarańczowożółty, Tremella mesenterica Retz. 1769
Rycerzyk czerwonozłoty, Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer 1939
Twardzioszek szpilkowy, Marasmius androsaceus (L.) Fr. 1838
Trzęsak mózgowaty, Tremella encephala Willd. 1801
Wrośniak szorstki, Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát 1939
Twardnica bulwiasta, Dumontinia tuberosa (Bull.) L.M. Kohn 1979

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl