nazwa zdjęcia
Ramienica zwyczajna, Chara rudis
Ramienica grzywiasta, Chara filiformis syn. Ch. jubata, Chara vulgaris var. [kirghisorum] f. filiformis
Ramienica delikatna, Chara delicatula, syn. Ch. fragilis var. virgata, Ch. globularis var. virgata, Ch. pilifera
Ramienica szorstka, Chara aspera (Deth.) Willd.
Ramienica szczeciniasta, Chara strigosa A. Br.
Ramienica przeciwstawna, Chara contraria A. Braun ex Kützing 1845
Ramienica krucha, Chara fragilis (Desvaux.), syn. Chara globularis
Ramienica omszona, Chara tomentosa (L.), syn. Ch. ceratophylla Wallr., Ch. latifolia Willd.
Krynicznica tępa, Nitellopsis obtusa (Desvaux) J. Groves, syn. Tolypellosis stelligera (Bauer) Mig.
Krynicznik, syn. krynicznik giętki, świecznica giętka, Nitella flexilis (L.) Agardh
Oscillatoria redeckei, Oscillatoria redeckei
Oscillatoria limosa, Oscillatoria limosa
Oscillatoria putrida, Oscillatoria putrida
Microcystis flos-aquae, Microcystis flos-aquae
Aphanizomenon flos-aquae, Aphanizomenon flos-aquae
Synura uvella
, Synura uvella
Mallomonas tonsurata, Mallomonas tonsurata
Cyclotella comta, Cyclotella comta
Stephanodiscus astraea
, Stephanodiscus astraea
Fragilaria crotonensis
, Fragilaria crotonensis
Asterionella formosa
, Asterionella formosa
Amphora ovalis, Amphora ovalis
Cymbella lanceolata
, Cymbella lanceolata
Microcystis wesenbergii, Microcystis wesenbergii
Microcystis aeruginosa, Microcystis aeruginosa
Dinobryon divergens, Dinobryon divergens
Uroglena volvox, Uroglena volvox
Nostoc kihlmani, Nostoc kihlmani
Anabaena flos-aquae, Anabaena flos-aquae
Chroococcus turgidus, Chroococcus turgidus

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl