Dodano: 21 lutego 2013
Należy do gatunku ramienic o dużej zmienności, szczególnie pod względem okolcowania (najbardziej widoczna cecha spośród cech zmiennych). Roślina niewielka, delikatna i cienka, krucha i łamliwa, bardzo słabo rozgałęziona. Cała roślina jest przeważnie silnie inkrustowana, co powoduje, że ma ona szarozielone zabarwienie. Jedynie u form rosnących w wodzie słonej inkrustacja nie występuje.
NIBYPĘDY: nibyłodyga o kształcie rurki; międzywęźla długie.
OKROWANIE: trójrzędowe, nie zawsze typowe (czasami występuje dwurzędowe). Rzędy główne przewyższają rzędy boczne.
NIBYLIŚCIE: ułożone po 7 -8 w okółku. Składają się z 6-7 członów, całe - z wyjątkiem ostatniego członu (1-2 komórkowanego) - okorowane. U typowych osobników nibyliście są znacznie krótsze od międzywęźli i proste (rzadko wygięte do środka). U osobników pochodzących z głębszych stanowisk nibyliście są nieco dłuższe i prawie równe grubości międzywęźli.
PRZYLISTKI: ułożone są w dwurzędowych okółkach; wyraźne, bardzo zmienne. W obu okółkach są dobrze rozwinięte, zaś w górnym są nieco dłuższe, wałeczkowate i tępo zaostrzone. W dolnym okółku mają kształt wałeczkowaty, czasem brodawkowaty.
NIBYLISTKI: w okółkach płodnych są dobrze rozwinięte dookoła węzła. Na stronie zewnętrznej są krótsze niż na stronie wewnętrznej, te ostatnie są dłuższe od lęgni u okazów żeńskich. U osobników męskich i osobników płonnych nibylistki są słabiej rozwinięte.
KOLCE: prawie zawsze wyrastają pojedynczo, bardzo rzadko po dwa do trzech w pęczkach. Okolcowanie jest bardzo bogate, wyraźne, bardzo zmienne pod względem długości - od kolców, których długość kilkakrotnie przewyższa szerokość łodygi do małych, brodaweczkowatych.
PIENNOŚĆ: dwupienna. Okazy męskie i żeńskie rosną koło siebie. Lęgnie i plemnie wykształcają się na pierwszych 3 węzłach nibyliści. Plemnie są duże, o intensywnie czerwonawym zabarwieniu. Lęgnie są długie, o żółtozielonym lub zielonym zabarwieniu, o 14-16 skrętach komórek okorowania. Koronka lęgni jest bardzo mała, nieco rozszerzona na szczycie.
OOSPORY: czarne, jajowate, z 11 tępymi listewkami.
systematyka Cesarstwo/Królestwo: Eukaryota
Gromada: Charophyta
Klasa: Charophyceae
Rząd: Charales
Rodzina: Characeae
Rodzaj: Chara
wygląd Należy do gatunku ramienic o dużej zmienności, szczególnie pod względem okolcowania (najbardziej widoczna cecha spośród cech zmiennych). Roślina niewielka, delikatna i cienka, krucha i łamliwa, bardzo słabo rozgałęziona. Cała roślina jest przeważnie silnie inkrustowana, co powoduje, że ma ona szarozielone zabarwienie. Jedynie u form rosnących w wodzie słonej inkrustacja nie występuje.
NIBYPĘDY: nibyłodyga o kształcie rurki; międzywęźla długie.
OKROWANIE: trójrzędowe, nie zawsze typowe (czasami występuje dwurzędowe). Rzędy główne przewyższają rzędy boczne.
NIBYLIŚCIE: ułożone po 7 -8 w okółku. Składają się z 6-7 członów, całe - z wyjątkiem ostatniego członu (1-2 komórkowanego) - okorowane. U typowych osobników nibyliście są znacznie krótsze od międzywęźli i proste (rzadko wygięte do środka). U osobników pochodzących z głębszych stanowisk nibyliście są nieco dłuższe i prawie równe grubości międzywęźli.
PRZYLISTKI: ułożone są w dwurzędowych okółkach; wyraźne, bardzo zmienne. W obu okółkach są dobrze rozwinięte, zaś w górnym są nieco dłuższe, wałeczkowate i tępo zaostrzone. W dolnym okółku mają kształt wałeczkowaty, czasem brodawkowaty.
NIBYLISTKI: w okółkach płodnych są dobrze rozwinięte dookoła węzła. Na stronie zewnętrznej są krótsze niż na stronie wewnętrznej, te ostatnie są dłuższe od lęgni u okazów żeńskich. U osobników męskich i osobników płonnych nibylistki są słabiej rozwinięte.
KOLCE: prawie zawsze wyrastają pojedynczo, bardzo rzadko po dwa do trzech w pęczkach. Okolcowanie jest bardzo bogate, wyraźne, bardzo zmienne pod względem długości - od kolców, których długość kilkakrotnie przewyższa szerokość łodygi do małych, brodaweczkowatych.
PIENNOŚĆ: dwupienna. Okazy męskie i żeńskie rosną koło siebie. Lęgnie i plemnie wykształcają się na pierwszych 3 węzłach nibyliści. Plemnie są duże, o intensywnie czerwonawym zabarwieniu. Lęgnie są długie, o żółtozielonym lub zielonym zabarwieniu, o 14-16 skrętach komórek okorowania. Koronka lęgni jest bardzo mała, nieco rozszerzona na szczycie.
OOSPORY: czarne, jajowate, z 11 tępymi listewkami.
wymiary Wysokość do 6 cm do 30 cm; średnica nibyłodygi od 0,5 mm; nibyliście o długości od 1 do 2 cm i średnicy 0,5 mm; plemnie o średnicy 550-750 µm; lęgnie o długości 750-900 µm i szerokości 400-550 µm; koronka o szerokości 80 µm; oospora o długości 500-600 µm i szerokości 280-400 µm.
występowanie Makroglon dość rozpowszechniony w Polsce.
Występuje głównie w dużych jeziorach o niskim lub pośrednim stanie troficznym. Najczęściej rośnie na dnie piaszczystym, rzadziej na gliniastym lub marglistym, pokrytym próchnicą. Może tworzyć zwarte łąki od głębokości kilku centymetrów do 1 m. Tworzy przeważnie zwarte łąki, często wraz z Chara contaria, Chara tomentosa i Chara jubata. Ramienica szorstka bywa także spotykana w zbiornikach o wysokiej trofii, np. w okresie odnawiania się łąk ramienicowych po zabiegu rekultywacji.
Poza wodami słodkimi spotykana jest także w wodach zasolonych.
rozmnażanie Generatywnie przez oospory.
Wegetatywnie przy pomocy kulistych, jednokomórkowych bulwek, które są bardzo charakterystyczne dla tego gatunku. Bulwki te powstają na chwytnikach pojedynczo, lub, co zdarza się częściej, po 2-4.
ochrona Wg. Czerwonej listy roślin i grzybów w Polsce: nie podlega ochronie; kategoria zagrożenia E - gatunek wymierający.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl