nazwa zdjęcia
Świerzbik białokropek, Cyclophora albipunctata Hufnagel 1767
Przyklejek trawny, Chrysoteuchia culmella Linnaeus 1758
Wachlarzyk trawny, Crambus lathoniellus Germar & Zincken 1817
Wachlarzyk pratella, Crambus pratella Linnaeus 1758
Biegacz granulowany, Carabus granulatus
Wynurt, Ceruchus chrysomelinus
Biegacz obrzeżony, Carabus marginalis
Biegacz wręgaty, Carabus cancellatus
Biegacz ogrodowy, Carabus hortensis
Biegacz fioletowy, Carabus violaceus
Dzwoniec, Carduelis chloris
Rynnica lapońska, Chrysomela lapponica
Rynnica dwudziestoplama, Chrysomela vigintipunctata
Rynnica osikowa, Chrysomela tremula
Rynnica wierzbowa, Chrysomela saliceti
Krasopani hera, Callimorpha quadripunctaria
Ciołek matowy, Dorcus parallelepipedus
Rynnica topolowa, Chrysomela populi
Zgniotek szkarłatny, Cucujus haematodes
Zrąbień dębowiec, Chrysobothris affinis
Lodówka, Clangula hymealis
Biegacz urozmaicony, Carabus variolosus
Biegacz skórzasty, Carabus coriaceus
Krowieńczak księżycoróg, Copris lunaris
Zgniotek cynobrowy, Cucujus cinnaberinus
Szklarka zielona, Cordulia aenea
Ciemnokres wierzbowiec, Cabera pusaria Linnaeus 1758
Cefis borówczak, Cepphis advenaria
Witalnik nostrzak, Chiasmia clathrata
Szczotecznica szarawka, Calliteara pudibunda
Łątka dzieweczka, Coenagrion puella
Świtezianka błyszcząca, Callopteryx splendens
Chrabąszcz majowy, Melolontha melolontha
Widłogonka gronostajka, Cerura erminea Esp.
Zaciosek grzebykoczułki, Ctenicera pectinicornis
Miedziak sosnowy, Chalcophora mariana
Biedronka siedmiokropka, Coccinella septempunctata
Jeleń, Cervus elaphus
Sarna, Capreolus capreolus
Wilk, Canis lupus
Cietrzew, Lyrurus tetrix
Bocian biały, Ciconia ciconia
Bocian czarny, Ciconia nigra
Cyraneczka, Anas crecca
Czapla siwa, Ardea cinerea
Gwaron, Corvus frugilegus
Kruk, Corvus corax
Łabędź niemy, Cygnus olor
Pluszcz, Cinclus cinclus
Wrona siwa, Corvus corone cornix
Gniewosz plamisty, Coronella austriaca
Amur biały, Ctenopharyngodon idella
Świnka, Chondrostoma nasus
Certa, Vimba vimba
Sielawa, Coregonus albula
Sieja, Coregonus lavaretus
Peluga, Coregonus peled
Koza, Cobitis taenia
Karp, Cyprinus carpio
Karaś, Carassius carassius
Głowacz pręgopłetwy, Cottus poecilopus
Ciosa, Pelecus cultratus
Ciernik, Gasterosteus aculeatus
Cierniczek, Pungitius pungitius
Szlaczkoń torfowiec, Colias palaeno (L.)
Szlaczkoń siarecznik, Colias hyale (L.)
Szlaczkoń szafraniec, Colias myrmidone (Esp.)
Szlaczkoń sylwetnik, Colias crocea (Fourc.)
Wzjeżka łozówka, Clostera curtula (L.)
Zieleńczyk ostrężynowiec, Callophrys rubi (L.)
Czerwończyk żarek, Lycaena phlaeas (L.)
Czerwończyk fioletek, Lycaena helle (Den. & Schiff.)
Czerwończyk nieparek, Lycaena dispar (Haw.)
Czerwończyk dukacik, Lycaena virgaureae (L.)
Czerwończyk uroczek, Lycaena tityrus (Poda)
Czerwończyk zamgleniec, Lycaena alciphron (Rott.)
Czerwończyk płomieniec, Lycaena hippothoe (L.)
Strzępotek soplaczek, Coenonympha tullia (Müll.)
Strzępotek ruczajnik, Coenonympha pamphilus (L.)
Strzępotek perełkowiec, Coenonympha arcania Linnaeus 1761
Strzępotek glicerion, Coenonympha glycerion (Borkh.)
Strzępotek hero, Coenonympha hero (L.)
Centuria pospolita (tysiącznik), Centaurium Umbellatum Gilib.
Cis pospolity, Taxus baccata L.
Konwalia majowa, Convallaria majalis
Czermień błotna (kalla), Calla palustris
Wierzbówka wąskolistna, Chamaenerion angustifolium
Powój polny, Convolvulus arvensis
Wrzos pospolity, Calluna vulgaris

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl