Dodano: 17 maja 2006
systematyka
 • Rząd: motyle - Lepidoptera
  • Rodzina: miernikowcowate - Geometridae
   • Podrodzina: latalecowce - Ennominae
    • Rodzaj: ciemnokres - Cabera Treitschke
budowa Skrzydła są śnieżnobiałe. Na podstawowym ubarwieniu można wyróżnić przepaski w postaci delikatnych jasnobrązowych cieni.
Dymorfizm płciowy manifestuje się w czułkach, które u samców są pierzaste, a u samic nitkowate.
Gąsienica zielona lub brunatnozielona. Na grzbietowej stronie segmentów 5 do 8 występuje ciemniejsza plamka w jasnej obwódce.
występowanie Gatunek występuje w całej Polsce, głównie w lasach i innych terenach zadrzewionych. Jest gatunkiem pospolitym.
pokarm Gąsienice żerują na wierzbach (Salix) i innych drzewach liściastych.
biologia Zimowanie w stadium poczwarki. Dorosłe motyle wylęgają się wiosną i latają od maja do połowy lipca, a nawet początków sierpnia. Gąsienice w zależności od tego, kiedy nastąpiło wyjście z osłonek jajowych żerują od końca maja do początków września.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl