nazwa zdjęcia
Peryzoma żółtopaska, Perizoma flavofasciata Thunberg 1792
Przezierka pokrzywianka, Anania hortulata Linnaeus 1758
Pióropuszowiec powabny, Actinotia polyodon Clerck 1759
Poproch cetyniak, Bupalus piniaria Linnaeus 1758
Paśnik jesieniak, Epirrita autumnata Borkhausen 1794
Przyziemek poplamiony, Agriphila inquinatella Denis et Schiffermüller 1775
Smokowiec brązowożółty, Pyrausta despicata Scopoli 1763
Ryjaczek owłosiny, Pediasia luteella Denis et Schiffermüller 1775
Wojsiłka pospolita, Panorpa communis Linnaeus, 1758
Przyklejek trawny, Chrysoteuchia culmella Linnaeus 1758
Piżmak, Ondatra zibethicus
Kuropatwa, Perdix perdix
Kopciuszek, Phoenicurus ochruros
Pijawka lekarska, Hirudo medicinalis
Poskrzypka liliowa, Lilioceris lilii
Poskrzypka leśna, Lilioceris merdigera
Ponurek Schneidera, Boros schneideri
Bogatka, Parus major
Pozornik mały, Trachys minutus
Batalion, Philomachus pugnax
Łunica czerwona, Pyrrhosoma nymphula
Pałątka podobna, Lestes dryas
Pałątka południowa, Lestes barbarus
Pliszka żółta, Motacilla flava
Poproch pylinkowiak, Ematurga atomaria Hübner 1825
Paśnik posmutek, Epirrhoe tristata Linnaeus 1758
Pliszka siwa, Motacilla alba
Dzięcioł zielonosiwy, Picus canus
Pokłonnik kamilla, Limenitis camilla
Pokłonnik osinowiec, Limenitis populi
Barczatka osinówka, Poecilocampa populi
Pawica grabówka, Saturnia pavonia
Wałkarz lipczyk, Polypylla fullo
Wrzeciążka, Propylaea quatuordecimpunctata (L.)
Południca osetnik, Vanessa cardui
Południca admirał, Vanessa atalanta
Brunatnica osinówka, Pheosia tremulae (Clerck)
Wielica zaczepka, Peridea anceps (Goeze)
Dzióbica słomka, Pterostoma palpina (Clerck)
Narożnica zbrojówka, Phalera bucephala (L.)
Opusznica piórówka, Ptilophora plumigera (Denis & Schiff.)
Pokląskwa, Saxicola rubetra
Pokrzewka czarnołbista, Sylvia atricapilla
Pachnica, Osmoderma eremita
Gacek brunatny, Plecotus auritus
Gil, Pyrrhula pyrrhula
Kormoran czarny, Phalacrocorax carbo
Perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus
Perkozek, Podiceps ruficollis
Pierwiosnek, Phylloscopus collypita
Pluszcz, Cinclus cinclus
Płochacz pokrzywnica, Prunella modularis
Płomykówka, Tyto alba
Trzmielojad, Pernis apivorus
Puchacz, Bubo bubo
Pustułka, Falco tinnunclus
Puszczyk, Strix aluco
Rybołów, Pandion haliaetus
Padalec zwyczajny, Anguis fragilis
Grzebiuszka ziemna, Pelobates fucus
Strzebla potokowa, Phoxinus phoxinus
Pstrąg źródlany, Salvelinus fontinalis
Pstrąg tęczowy, Oncorhynchus mykiss
Pstrąg potokowy, Salmo trutta m. fario
Płoć, Rutilus rutilus
Piskorz, Misgurnus fossilis
Piekielnica, Alburnoides bipunctatus
Peluga, Coregonus peled
Okoń, Perca fluviatilis
Ciosa, Pelecus cultratus
Cierniczek, Pungitius pungitius
Bielinek bytomkowiec, Pieris napi Linnaeus 1758
Paź królowej, Papilio machaon L.
Bielinek kapustnik, Pieris brassicae Linnaeus 1758
Bielinek rzepnik, Pieris rapae (L.)
Białawiec rukiewnik, Pontia daplidice (L.)
Niepylak mnemozyna, Parnassius mnemosyne (L.)
Pazik brzozowiec, Thecla betulae (L.)
Pazik dębowiec, Quercusia quercus (L.)
Postojak wiesiołkowiec, Proserpinus proserpina (Pall.)
Polowiec szachownica, Melanargia galathea (L.)
Przestrojnik jurtina, Maniola jurtina Linnaeus 1758
Przestrojnik likaon, Hyponephele lycaon Rottemburg 1775
Przestrojnik trawnik, Aphantopus hyperantus Linnaeus 1758
Przylaszczka pospolita, Hepatica nobilis
Mak polny, Papaver rhoeas
Pierwiosnka lekarska, Primula officinalis
Pszonak drobnokwiatowy, Erysimum cheiranthoides
Wielosił błękitny, Polemonium coeruleum
Psianka słodkogórz, Solanum dulcamara
Powój polny, Convolvulus arvensis
Poziomka pospolita, Fragaria vesca
Sasanka łąkowa, Pulsatilla pratensis

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl