nazwa zdjęcia
Przezierka pokrzywianka, Anania hortulata Linnaeus 1758
Wieczernica królica, Acronicta leporina Linnaeus 1758
Niedźwiedziówka kaja, Arctia caja Linnaeus 1758
Pióropuszowiec powabny, Actinotia polyodon Clerck 1759
Błyszczka jarzynówka, Autographa gamma Linnaeus 1758
Przyziemek poplamiony, Agriphila inquinatella Denis et Schiffermüller 1775
Lśniak szmaragdek, Adscita statices (Linnaeus, 1758)
Tygrzyk paskowany, Argiope bruennichi
Karczownik, Arvicola terrestris
Szczeżuja wielka, Anodonta cygnea
Hurmak olszowiec, Agelastica alni
Ogorzałka, Aythya marila
Szczeżuja pospolita, Anodonta anatina
Włochacz kolczatek, Apocheima hispidaria
Szypleć leszczyniak, Angerona prunaria
Zimowek pozłotnik, Agriopis aurantiaria
Bęsica kwietniówka, Archiaeris parthenias
Lotnica zyska, Aglia tau
Mieniak strużnik, Apatura ilia
Mieniak tęczowiec, Apatura iris
Mandarynka, Aix Galericulata
Łoś, Alces alces
Cyraneczka, Anas crecca
Czapla siwa, Ardea cinerea
Gęś gęgawa, Anser anser
Jerzyk, Apus apus
Krzyżówka, Anas platyrhynchos
Krogulec, Accipiter nisus
Orlik krzykliwy, Aquila pomarina
Orzeł przedni, Aquila chrysaetos
Rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus
Rożeniec, Anas acuta
Trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus
Zimorodek, Alcedo atthis
Orlik grubodzioby, Aquila clanga
Jastrząb gołebiarz, Accipiter gentilis
Świstun, Anas penelope
Padalec zwyczajny, Anguis fragilis
Amur biały, Ctenopharyngodon idella
Boleń, Aspius aspius
Ukleja, Alburnus alburnus
Tołpyga pstra, Aristichthys nobilis
Rozpiór, Abramis ballerus
Piekielnica, Alburnoides bipunctatus
Leszcz, Abramis brama
Jesiotr zachodni, Acipenser sturio
Jesiotr rosyjski, Acipenser gueldenstaedti
Jesiotr syberyjski, Acipenser baeri
Węgorz, Anguilla anguilla
Sapa, Abramis sapa
Sterlet (czeczuga), Acipenser ruthenus
Zorzynek rzeżuchowiec, Anthocharis cardamines (L.)
Niestrzęp głogowiec, Aporia crataegi (L.)
Zawisak powojowiec, Agrius convolvuli (L.)
Przestrojnik trawnik, Aphantopus hyperantus Linnaeus 1758
Zawilec gajowy, Anemone nemorosa L.
Rumian polny, Anthemis arvensis
Kopytnik pospolity, Asarum europaeum
Krwawnik pospolity, Achillea millefolium

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl