Dodano: 24 marca 2015
Pojawia się od czerwca do października, głównie jednak na jesieni. Rośnie pojedynczo lub w małych skupieniach na martwych gałązkach, trocinach z drzew liściastych i iglastych, a także na szyszkach Picea i Pinus. Notowana na rozkładających się szczątkach różnych roślin, dla przykładu na łodygach wysokich ziół (parzydło leśne - Aruncus dioicus ), jak również na resztkach trawy wśród Urtica i Rubus oraz w miejscach ruderalnych na trocinach zmieszanych z łajnem. Spotykana w lasach liściastych, iglastych lub mieszanych różnych typów.

Występuje również pod nazwami: Agaricus crobulus Fr.; Deconica crobulus (Fr.) Romagn.; Geophila crobula (Fr.) Kühner & Romagn.; Naucoria crobula (Fr.) Ricken ; Psilocybe inquilina var. crobula (Fr.) Høil.; Tubaria crobula (Fr.) P. Karst.

Do rodzaju Psilocybe należą 44 gatunki. Są to:

- Psilocybe apelliculosa
- Psilocybe argentina
- Psilocybe aucklandii
- Psilocybe aztecorum
- Psilocybe azurescens
- Psilocybe bohemica
- Psilocybe caerulescens
- Psilocybe caerulipes
- Psilocybe chionophila
- Psilocybe coprophila
- Psilocybe crobula
- Psilocybe cubensis
- Psilocybe cyanescens
- Psilocybe eucalypta
- Psilocybe fimetaria
- Psilocybe inquilina
- Psilocybe kumaenorum
- Psilocybe magica
- Psilocybe makarorae
- Psilocybe merdaria
- Psilocybe merdicola
- Psilocybe mexicana
- Psilocybe moelleri
- Psilocybe montana
- Psilocybe novae-zelandiae
- Psilocybe phyllogena
- Psilocybe pratensis
- Psilocybe pseudobullacea
- Psilocybe quebecensis
- Psilocybe sabulosa
- Psilocybe scobicola
- Psilocybe semilanceata
- Psilocybe strictipes
- Psilocybe stuntzii
- Psilocybe subaeruginascens
- Psilocybe subaeruginosa
- Psilocybe subcoprophila
- Psilocybe subcubensis
- Psilocybe subviscida
- Psilocybe tampanensis
- Psilocybe tasmaniana
- Psilocybe turficola
- Psilocybe velifera
- Psilocybe zapotecorum

systematyka
 • Klasa: pieczarniaki - Agaricomycetes
  • Rząd: pieczarkowce - Agaricales
   • Rodzina: pierścieniakowate - Strophariaceae
    • Rodzaj: łysiczka - Psilocybe (Fr.) P. Kumm.
budowa Kapelusz średnicy od 4 do 25 mm, czasem do 45 mm. W kształcie początkowo półkulisty z podwiniętym brzegiem, następnie wypukły z zarysowanym garbkiem w kształcie sutka, później płasko wypukły z odgiętym brzegiem i ciemniej zabarwionym garbkiem. Higrofaniczny. Gdy wilgotne mocno błyszczący i przejrzyści prążkowany od marginesu do połowy promienia. Zabarwiony żółto do czerwonobrązowego, znacznie jaśniejszy w kierunku brzegu. Blednący przy wysychaniu. Skórka kapelusza kiedy mokra silnie lepka, zdejmowalna w postaci błonki. U młodych okazów powierzchnia pokryta drobnymi, białymi, włóknistymi strzępkami zasnówki. Łączą one margines kapelusza z trzonem. W dojrzałych owocnikach od czasu do czasu, tworzą się małe włókienkowate skupienia resztek zasnówki, szczególnie w pobliżu marginesu W pełni dojrzały okaz ma kapelusz prawie gładki.

Blaszki w ilości od 18 do 28, średnio gęsto ustawione i dość odległe. Przyrośnięte do krótko zbiegających zębem. W kształcie wybrzuszone. Młode w kolorze żółtawobrązowym, a następnie ciemnoochrowoszare do gliniastych. Wreszcie matowo czerwonawożółtawe do czerwonawobrązowych, z nieco bledszym poszarpanym brzegiem.

Trzon długości od 15 do 35 mm i grubości od 1.0 do 1,5 mm. W kształcie cylindryczny, proste lub powyginany. W kolorze jasnobrązowy na wierzchołku i ciemnobrązowy do czerwonobrązowego w późniejszym czasie przy podstawie. Powierzchnia luźno włóknista z białoochrowymi pozostałościami pajęczynowatej zasnówki. Gdy jeszcze młody, czasem z małą włókienkowatą strefą pierścieniową. Podstawa czasem biało, gęsto owłosiona. Z wiekiem prawie nagi.

Miąższ w kapeluszu bardzo cienki, prawie błoniasty, a w trzonie włókienkowaty. Zabarwiony podobnie jak trzon. Zapach niewyraźny i trudny do określenia. Zapach łagodny, nieco mączny.

Zarodniki w wysypie barwy czerwonobrązowej do ciemno czerwonobrązowej. W kształcie elipsoidalne, jajowate, prawie w kształcie mitry, czasem lekko sześciokątne do nieco romboidalnych z czoła, z dziobkiem na jednym biegunie i porą rostkową na drugim. Powierzchniowo gładkie i cienkościenne. Niekiedy z jedną małą kroplą treści wewnątrz. Brązowe w kolorze. Wielkości od 5,5 do 8 x od 3,5 do 6 µm. Cheilocystydy butelkowate do lekko butelkowatych, długości 25 do 45 µm. Pleurocystydy nieobecne.

uwagi Są wskazania że jest toksyczna.

Gatunki podobne to: łysiczka stożkowata - Psilocybe inquilina (Fr.) Bres.
Włókienkowaty trzon przypomina wiele grzybówek - Galerina.
Mylona może być z gatunkami: Psilocybe washingtonensis A.H. Sm. i Psilocybe laticystis Guzmán & A.H. Sm. odnotowanymi na wybrzeżu północno-zachodnim Ameryki Północnej.

piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl