Dodano: 1 grudnia 2013
Rośnie latem i jesienią na ziemi, pod drzewami liściastymi lub iglastymi (chętnie pod świerkami). Sopotykana często w skupione, ale od czasu do czasu rośnie samotnie lub w rozproszeniu.

Występuje również pod nazwami: Helvella leporina (Batsch) Franchi, L. Lami & M. Marchetti; Peziza leporina Batsch; Peziza leporina var. leporina Batsch; Scodellina leporina (Batsch) Gray

Do rodzaju Otidea należy 10 gatunków. Są to:

- Otidea alutacea
- Otidea apophysata
- Otidea bufonia
- Otidea cochleata
- Otidea grandis
- Otidea leporina
- Otidea onotica
- Otidea platyspora
- Otidea violacea
- Otidea yunnanensis

Dodano: 24 listopada 2006
Dodano: 15 października 2006
Spotykana najczęściej z uchówek od połowy lata po późną jesień, ale nie jest częsta. Wyrasta raczej w rozproszeniu, dubeltowo lub w małych kępkach, skupiających razem kilka owocników. Lubi siedliska w lasach liściastych i mieszanych oraz piaszczyste podłoże z próchnicą. Chętnie towarzyszy dębom.

Do rodzaju Otidea sp. należą osiem gatunków. Są to:
- Otidea alutacea
- Otidea austica
- Otidea bufonia
- Otidea cochleata
- Otidea grandis
- Otidea leporina
- Otidea onotica
- Otidea violacea

Występuje pod nazwami: Peziza onotica Pers.; Scodellina onotica (Pers.) Gray

Dodano: 29 maja 2006
Dodano: 29 maja 2006
Dodano: 29 maja 2006

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl