Dodano: 15 września 2007
Dodano: 11 sierpnia 2009
Zbiornik znajduje się na południe od Rusi i na północny-zachód od Pokrzyw, na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 (PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka), na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 (PLH280052 Ostoja Napiwodzko-Ramucka), w rezerwacie Las Warmiński.
Dodano: 4 stycznia 2010
Zbiornik znajduje się na wysokości 134,5 m n.p.m.
Dodano: 4 stycznia 2010
Zbiornik znajduje się na wysokości 79,8 m n.p.m., na wschód od Gamerek Wielkich, w obszarze Natura 2000 (PLB280002 Dolina Pasłęki), na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Pasłęki (PL.ZIPOP.1393.OCHK.370).
Dodano: 1 lipca 2015
Zbiornik znajduje się wysokości 82,2 m n.p.m, około 1 km na południe od Gamerek Wielkich, na terenie rezerwatu Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce (PL.ZIPOP.1393.RP.269), w obszarze Natura 2000 (PLB280002 Dolina Pasłęki), na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Pasłęki (PL.ZIPOP.1393.OCHK.370).
Dodano: 4 stycznia 2010

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl