Krajoznawstwo jest to ruch społeczny ściśle związany z uprawianiem różnych form turystyki. Celem jego jest poznawanie kraju ojczystego i zagranicy, gromadzenie wiadomości i popularyzowanie ich. Jednym z celów krajoznawstwa, jest także utrwalanie i pomnażanie zasobów przyrody i kultury. Prezentowany w naszym informatorze obszar obfituje w ciekawostki nie tylko kulturowe ale i przyrodnicze. One również będą prezentowane obok kościołów, zamków, mostów czy innych budowli.


Tradycje polskiego krajoznawstwa sięgają XVIII wieku. Pierwszymi organizacjami zajmującymi się krajoznawstwem były Polskie Towarzystwo Tatrzańskie powstałe w 1873 roku i Polskie Towarzystwa Krajoznawcze założone w 1906 roku. Ich tradycje kontynuuje Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze powstałe w 1950 roku z połączenia wcześniej wymienionych towarzystw.


W dziale tym zbieramy informacje o szlakach turystycznych, miejscowościach i atrakcjach krajoznawczych, które przypisujemy np. do opisów jezior.Szlaki turystyczne

Definicji szlaku turystycznego jest wiele. Ogólnie opisując ten termin, jest to trasa, którą oznaczono określonymi ustawowo (chociaż w praktyce nie zawsze) specjalnymi symbolami i znakami. Znaki umieszczone na całej długości wytyczonej wcześniej trasy, pokazują jej przebieg i umożliwiają odnalezienie właściwego kierunku poruszania się po szlaku.


Istnieje wiele podziałów szlaków, gdzie za kryterium przyjmuje się ich długość, tematykę, czy tez środek transportu jakim poruszamy się po trasach. Możemy wyróżnić szlaki: piesze, rowerowe, samochodowe, żeglugowe, kajakowe, narciarskie, historyczne, przyrodnicze, jeździeckie, pielgrzymkowe, spacerowe, przyrodnicze ścieżki dydaktyczne, historyczne ścieżki dydaktyczne itp.Miejscowości


Województwo Warmińsko Mazurskie zamieszkuje 1 mln 460 tys. osób, z czego 60% to mieszkańcy miast. Pod względem liczebności mieszkańców region zajmuje 12 miejsce w kraju. Na 1 km2 przypada 60 osób, ponad dwukrotnie mniej niż przeciętnie w kraju.


Administracyjnie województwo podzielone jest na 116 gmin, w tym 16 miejskich, 33 gminy obejmujące miasta i obszary wiejskie oraz 67 gmin wiejskich. Gminy tworzą 17 powiatów, a dwa największe miasta regionu - Olsztyn i Elbląg mają status powiatów grodzkich. Na obszarze województwa 49 miejscowości ma prawa miejskie. 38 z nich to miasta, w których liczba ludności nie przekracza 20 tys. osób, a tylko w dwóch ośrodkach - Olsztynie i Elblągu mieszka więcej niż 100 tys. osób.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nesta2/domains/jezioro.com.pl/application/modules/przyroda/views/scripts/index/first-page.phtml on line 7

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl