Dodano: 0 0000
Rezerwat faunistyczno - florystyczny, pow. 467,07 ha; obejmuje kompleks torfowisk, z czego największy obszar zajmuje rozległe torfowisko wysokie porośnięte starymi skarłowaciałymi sosnami, a także otaczający je bór bagienny z charakterystycznymi roślinami runa: bagnem zwyczajnym, borówką czarną, borówką bagienną. Na obrzeżach rezerwatu występują torfowiska niskie, związane z płynącą granicami Czarną Strugą oraz fragmenty torfowisk przejściowych.
Dodano: 0 0000
Rezerwat leśny, pow. 14,12ha. Utworzony dla zachowania fragmentu lasu mieszanego. Spotykamy tu sosny o ładnym pokroju i dużej wysokości - 33 m. W runie występuje ok. 100 gatunków, z roślin chronionych -lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, a także konwalia majowa, przylaszczka pospolita, zawilec gajowy.
Dodano: 0 0000
Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego - rezerwat leśny o pow. 37,16 ha (w tym 5,71 ha ochrona ścisła) w GLPK. Utworzony został w 1958 r. dla ochrony zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin zielnych na terenie i w otoczeniu niszy źródliskowej. Owa potężna nisza źródliskowa o stromych, miejscami urwistych zboczach oraz o kamienistym dnie, z licznymi źródłami, dającymi początek drobnym potokom jest największą osobliwością rezerwatu. Z dużym zróżnicowaniem morfologicznym terenu wiąże się bardzo duże zróżnicowanie roślinności. Charakterystyczną cechą rezerwatu jest masowe występowanie rzadkiego w tej części Polski czosnku niedźwiedziego. Z rzadkich i chronionych gatunków roślin występują tu m.in. wawrzynek wilczelyko, lilia złotogłów, storczyk Fuchsa.
Dodano: 0 0000
Rezerwat ornitologiczny położony w gminie Zatory w dolinie Narwi, utworzony w roku 1981 na powierzchni 146,51 ha. Obejmuje stawy rybne w znacznym stopniu zarośnięte szuwarami oraz otaczające je łąki, las i nieużytki. Stawy są zasiedlane przez wiele ptaków wodnych i szuwarowych. Z gatunków zalatujących obserwowane były: orzeł bielik, rybołów, bocian czarny, żuraw i inne.
Z chronionych i rzadkich gatunków roślin stwierdzono m.in.: listerę jajowatą, pierwiosnkę lekarską, nerecznicę grzebieniastą, groszek błotny, groszek okrągłolistny.
Dodano: 0 0000
Rezerwat leśny zajmujący powierzchnię 11,91 ha, położony w gminie Ceranów. Został utworzony w roku 1979 celem ochrony wielogatunkowego, żyznego grądu z wieloma chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin. Najlepiej zachowany i najstarszy drzewostan - 130-letnia dąbrowa z domieszką lipy i grabu - znajduje się w północno - wschodniej części rezerwatu. Największą rzadkością florystyczną rezerwatu Steryń parzydło leśne - gatunek górski, bardzo rzadki na terenie nizinnym.
Dodano: 0 0000
Rezerwat florystyczny (10 ha, gmina Pasym) na terenie nadleśnictwa Korpele. Na północy, w niedalekiej odległości znajdują się jeziora: Gromskie i Leleskie.

Utworzono go w celu ochrony modrzewicy północnej Chamaedaphne calyculata, krzewu o wysokości do 1 m. Gatunek ten będący wielką rzadkością w naszym kraju (pięć znanych stanowisk) pochodzi z dalekiej tundry i osiąga w Polsce swój południowy kres występowania.

Rezerwat "Sołtysek" jest małą częścią rozległego torfowiska powstałego na miejscu jeziora od wieków zwanego Sołtyskiem.

Na całym obszarze rezerwatu zalega gytia o średniej miąższości 2 m. Na gytii leży warstwa od 1 do 1,5 m torfu trzcinowego i turzycowego z domieszką torfu utworzonego z mchu.

Na tym podłożu ukształtowało się wielkie zbiorowisko roślinności, reprezentującej zarówno torfowisk niskich, przejściowych, jak i wysokich.

Różnorodność torfowisk wynika z wyjątkowego zróżnicowania ekologicznego siedlisk w tym rezerwacie. Podnosi to walory naukowe obiektu, gdyż pozwala obserwować na małym obszarze rezerwatu kształtowanie się i kierunki rozwoju oraz przemiany zespołów roślinnych.

Obok modrzewicy północnej do licznej grupy osobliwości florystycznych należy tu brzoza niska Betula humilis, skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus, rosiczka okrągłolistna i długolistna Drosera rotundifolia i Drosera anglica oraz pływacz drobny i średni Utricularia minor i Utricularia intermedia. Cztery ostatnie gatunki zaliczane są do roślin owadożernych.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl