Dodano: 14 kwietnia 2010
Rzeka Osa, w początkowym biegu płynie dwoma ramionami, wypływającymi z jeziora Trupel. Młynówka jest prawym ramieniem Osy, wypływającym ze środkowo-wschodniej części jeziora. Niesie ona więcej wody niż właściwe koryto Osy. Oba ramiona rzeki łączą się na wysokości Babalic. Młynówka przepływa przez jedno, niewielkie jezioro Piotrowickie.
Należy do obwodu rybackiego jeziora Trupel (Szwarcenewo) na rzece Osa nr 4.
Dodano: 20 marca 2008
Po niemiecku nazywana jest Passenheimer Mühlenfliess (Leyding 1959). Niewielki ciek, w większości silnie uregulowany.
Dodano: 30 marca 2006
Historia kanału sięga jeszcze XV wieku, kiedy to powstał port we Fromborku, który wybudowano przy ujściu kanału. Głównym celem powstania kanału było zaopatrzenie miasta w wodę pitną. Wykorzystano ją także do poruszania młyna i maszyn służących do falowania sukna (foluszy). Koło wodne młyna, (przystosowane w latach późniejszych) wraz z systemem podziemnych wodociągów zaopatrywało w wodę wyższe partie miasta. Młyn pełnił zatem funkcję "podnośnika" wody do wyższych partii miasta. System ten funkcjonował do połowy XVIII wieku. Za czasów niemieckich był tu jedynie młyn wodny. Od 1944 roku nie urzytkuje się tej budowli hydrotechnicznej. Podczas budowy kanału wykorzystano ukształtowanie terenu i wysoką skarpę przy dolinie rzeki Baudy. Ścinając ją uzyskano materiał do budowy wysokiego wału - jednego brzegu - drugim, była naturalna skarpa. Dzięki dokładnym wyliczeniom uzyskano niewielki spadek dna kanału w stosunku do poziomu wody w rzece, która piętrzono tamą.
Wbrew nazwie "Kopernikowski" kanał, jak również system urządzeń wodociągowych miał niewiele wspólnego z Kopernikiem, któremu czasami przypisuje się autorstwo planów tych budowli.
Dodano: 27 marca 2006
Płynie przez Pojezierze Ełckie i Nizinę Podlaską oraz kilka jezior: Czarne, Olecko Wielkie i Małe, Selment, Stackie.
Między Kleszczewem a Chałchami nazywana jest Czarną. Po wypłynięciu z Selmentu przyjmuje nazwę Małkiń, która wpada do jez. Stackiego (północnej odnogi jez. Rajgrodzkiego). Po wypłynięciu z jez. Rajgrodzkiego nosi nazwę Jegrznia.
Fauna i flora tej rzeki nie wyróżnia się spośród innych naszego regionu. Uwagę mogą przyciągnąć wyjątkowo licznie występujące niżej Olecka bekasy, które czasami nawet po kilka sztuk zrywają się sprzed kajaka. Lega nie jest wyjątkiem jeśli chodzi o obecność bobrów. Wiele wywróconych drzew leży w głównym nurcie, widoczne jasne zgryzy świadczą o obecności tych ssaków. Drzewostan otaczających koryto rzeki lasów to głównie wierzba, olcha, brzoza i sosna.
Dodano: 19 lipca 2005
Dodano: 18 lipca 2005

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl