Dodano: 28 sierpnia 2004
Kanał należy do systemu dróg wodnych Poj. Iławskiego, powstał w poł. XIX w. , w tym samym czasie, co Kanał Ostródzko-Elbląski. Od wielu lat niepogłębiany, wypłycił sie znacznie, co utrudnia żeglugę głębiej zanurzonym jednostkom.
Dodano: 22 sierpnia 2004
Szlak jest wschodnią częśćią systemu dróg wodnych Pojezierza Iławskiego zwanych także systemem dróg wodnych Kanału Ostródzko-Elbląskiego.
Dodano: 18 sierpnia 2004
Kanał Ostródzko-Elblaski jest unikalna, jedyną w świecie drogą wodna powstała w połowie XIX w. O jej wyjatkowości decyduje zaproponowany przez inż. J. Steenke sposób pokonywania różnicy wysokości przy pomocy pocbylni. Projekt ten powstał w 1825 roku. Zrealizowany został w latach 1848-58. Szlak oddano do użytku 28. października 1860 roku.
Dodano: 10 czerwca 2004
Wzgórza Dylewskie są terenem atrakcyjnym dla turystyki pieszej i narciarskiej. Rzeźba terenu stwarza bardzo dobre warunki dla narciarstwa biegowego-nizinnego. Wpływają na to bardzo dobre warunki śniegowe. Śnieg pojawia się nieco wcześniej i zanika 1-2 tygodnie później, niż w innych częściach regionu i kraju. W okresie zimowym czynny jest wyciąg narciarski w miejscowości Wygoda w pobliżu góry Czubatki (273,9m n.p.m.).
Dodano: 10 czerwca 2004
Wzgórza Dylewskie są terenem atrakcyjnym dla turystyki pieszej i narciarskiej. Rzeźba terenu stwarza bardzo dobre warunki dla narciarstwa biegowego-nizinnego. Wpływają na to bardzo dobre warunki śniegowe. Śnieg pojawia się nieco wcześniej i zanika 1-2 tygodnie później, niż w innych częściach regionu i kraju. W okresie zimowym czynny jest wyciąg narciarski w miejscowości Wygoda na górze Czubatce (273,9m n.p.m.).
Dodano: 10 czerwca 2004
Wzgórza Dylewskie są terenem atrakcyjnym dla turystyki pieszej i narciarskiej. Rzeźba terenu stwarza bardzo dobre warunki dla narciarstwa biegowego-nizinnego. Wpływają na to bardzo dobre warunki śniegowe. Śnieg pojawia się nieco wcześniej i zanika 1-2 tygodnie później, niż w innych częściach regionu i kraju. W okresie zimowym czynny jest wyciąg narciarski w miejscowości Wygoda na górze Czubatce (273,9m n.p.m.).

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl