Zwierzęta (łac. animalia, gr. ζῷα) – królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się. Są najbardziej zróżnicowanym gatunkowo królestwem organizmów. Największą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce, a wśród nich owady. Drugą, obok bezkręgowców, grupą zwierząt są kręgowce. Wśród nich tradycyjnie wyróżnia się ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, do których należy również człowiek.
Organizmy zywe, nalezące do królestwa roślin i nadkrólestwa jądrowych, podzielone zostaly na okolo 10 gromad. Charakterystycznymi cechami tych organizmów jest: samozywnośc (mozliwośc zamiany energii slonecznej w energie chemiczną, magazynowaną w postaci wysokoenergetycznego związku cukru-skrobi) oraz obecnośc sztywnej ściany komórkowej (w wiekszości zbudowanej z celulozy).
Rośliny wyksztalcily specyficzne systemy i mechanizmy sluzące do rozmnazania charakterystyczne tylko dla tego królestwa. Unikalne szlaki plciowe, bedące konsekwencją obecności róznych merystemów umozliwiają latwe dziedziczenie mutacji somatycznych. Szeroko pojety proces rozmnazania wegetatywnego jest obecny tu na szeroką skale.
Grzyby związane są z wieloma ekosystemami i strefami klimatycznymi. Wszelkie zmiany zachodzące w środowisku, mają niewątpliwy wpływ na miejsce ich występowania. Bywa, że gatunki dotychczas nie notowane na danym obszarze "pojawiają się", a dotychczasowe ich siedliska pustoszeją. Bioróżnorodność świata grzybów jest ogromna. Istnieją gatunki preferujące wodę, światło, mrok, wysokie i niskie temperatury czy zabójcze dla innych organizmów toksyczne podłoża.
Przykładem łatwym do obserwacji, może być wiele gatunków czernidłaków - Coprinus, dla których światło jest czynnikiem hamującym ich rozwój. Prowadzone badania sprawiają, że wiedza o grzybach jest coraz bogatsza. Zmienia się również ich systematyka. Wyodrębnia się nowe gatunki. Prowadzi się badania i analizy ich toksyczności i walorów leczniczych. Ogromna różnorodność gatunków jest przedmiotem zainteresowań naukowców i badawczy, dając perspektywę nieustannych odkryć.
Glony, nazywane inaczej algami lub wodorostami (termin ekologiczny, nie taksonomiczny), tworzą zbiorowiska widoczne dopiero pod mikroskopem. W badaniach biologicznych stanowią ważną grupę organizmów ze względu na ogromną różnorodność oraz występowanie w zmiennych warunkach środowiskowych, często wręcz ekstremalnych. Pojawiły się w wodzie około 3 miliardy lat temu- są więc jednocześnie najstarszymi organizmami na Ziemi.

Glony występują wszędzie tam, gdzie jest woda, nawet jeśli pojawia się ona okresowo. Masowo występują w zbiornikach wodnych stałych lub okresowych, na śniegach, lodowcach, w gorących źródłach, na glebie, skałach, martwym drewnie. Znaleźć je można również w zagłębieniach tkanek i jamie ciała innych organizmów np. w płucach człowieka.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nesta2/domains/jezioro.com.pl/application/modules/przyroda/views/scripts/index/first-page.phtml on line 7

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl